VERBINDINGSDAG HYBRIDE WERKEN

on- en offline samenwerken

“De kracht van het team is elk lid. De kracht van elk lid is het team”

 

Een mix van thuis en op kantoor werken, dat is het hybride werken en dat is het nieuwe normaal te worden. Meer thuiswerken heeft voordelen, zoals minder hoeven reizen en makkelijker werk en privé kunnen combineren.

Maar volledig thuiswerken heeft ook laten zien hoe lastig het is om de verbinding met collega’s en met de organisatie, te blijven voeden en voelen. Informele gesprekken -het ‘praatje pot’, non-verbale communicatie, onderonsjes, samen reflecteren, maar ook brainstormen en innovaties; het vindt online minder, of minder makkelijk, plaats.

Maar of we nu wel, niet of deels op kantoor werken, ieder mens wil betekenisvolle werkrelaties en zich positief verbonden voelen met waar de organisatie voor staat. Het brengt ons werkgeluk en het verbetert de prestaties.

Making Sense Together heeft daarom een aanbod ontwikkeld dat in één dag de verbinding tussen collega’s en met de organisatie een flinke boost geeft. En om inhoudelijk geïnspireerd te raken en elkaar weer echt te zien (ook al is dat deels online). Vanuit het gedachtegoed van de lerende organisatie.

HOE

Een carrousel met verschillende interactieve workshops op één dag, met thema’s die te maken hebben met verbinden met elkaar en leren van en met elkaar.  Passend bij de groepsgrootte bieden wij een keuzemenu aan workshops waaruit de deelnemers kunnen kiezen.
Een impressie van de mogelijkheden:
Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Workshop ‘Gesprek op voeten’ vanuit Deep Democracy
In deze workshop ervaar je hoe krachtig een ‘gesprek op voeten’ werkt om erachter te komen hoe je als groep denkt over een bepaald thema of besluit. De werkvorm vraagt mensen om zich uit te spreken en wie zich herkent in de uitspraak gaat letterlijk achter degene staan. Er is veel vrijheid want je kunt je daarna weer herkennen in een tegengesteld gevoel en dan beweeg je daarnaartoe. Zo kom je samen snel tot de kern: wat wil de meerderheid en wat is de toegevoegde wijsheid van de minderheid?
Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Workshop reflectie op ongewenste gespreksresultaten

We openen met een korte introductie op het gedachtegoed van professor Chris Argyris over leren leren. Aan de hand van eigen casuïstiek onderzoeken we wat het eigen aandeel aan een ongewenst gespreksresultaat is geweest, welke aannames meespeelden en of er wellicht ruimte is om zelf iets anders te denken – en te doen- zodat er een betekenisvolle werkrelatie kan ontstaan met deze zelfde gesprekspartner.

Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Workshop reflectie op ongewenste gespreks resultaten

We openen met een korte introductie op het gedachtegoed van professor Chris Argyris over leren leren. Aan de hand van eigen casuïstiek onderzoeken we wat het eigen aandeel aan een ongewenst gespreksresultaat is geweest, welke aannames meespeelden en of er wellicht ruimte is om zelf iets anders te denken – en te doen- zodat er een betekenisvolle werkrelatie kan ontstaan met deze zelfde gesprekspartner.

Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Workshop Betekenisvolle Werkrelaties
Werkrelaties waarin we ons niet prettig voelen, nodigen eerder uit tot overleven dan tot samenwerking en creativiteit. Je kunt dus zeggen dat onze werkrelatie ons doen en laten bepaalt. Tegelijk bepaalt ons doen en laten de werkrelatie. In deze workshop krijg je een methodiek aangereikt, waarmee je kunt reflecteren op jouw werkrelaties. Deze methode helpt je om betekenisvolle werkrelaties op te bouwen met allerlei verschillende typen mensen. Werkrelaties waarin je jezelf mag en durft te zijn, waarin jouw kwaliteiten bijdragen aan het teamresultaat en je gewaardeerd en gesteund wordt door je collega’s. Je krijgt handvatten aangereikt om de “lerende gesprekken” te kunnen voeren die nodig zijn om betekenisvolle werkrelaties op te bouwen. Daar gaan we mee oefenen in de workshop.
Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Workshop motiverende gespreksvoering
Met motiverende gespreksvoering leer je hoe je anderen in de leer- of ontwikkelstand krijgt: niet door te ‘duwen’, maar juist door aan te sluiten bij de ander. Hiervoor werk je met twee fases in het gesprek en specifieke gesprekstechnieken. In een gezamenlijk onderzoekend gesprek kom je aan bij de persoonlijke en intrinsieke motivatie waardoor iemand zelf in beweging komt.
Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Workshop motiverende gespreks voering

Met motiverende gespreksvoering leer je hoe je anderen in de leer- of ontwikkelstand krijgt: niet door te ‘duwen’, maar juist door aan te sluiten bij de ander. Hiervoor werk je met twee fases in het gesprek en specifieke gesprekstechnieken. In een gezamenlijk onderzoekend gesprek kom je aan bij de persoonlijke en intrinsieke motivatie waardoor iemand zelf in beweging komt.

Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Workshop creatief denken
Ieder mens is creatief. Daar hoef je geen ‘Rembrandt’ voor te zijn. Creativiteit gaat namelijk ook over het ontdekken van nieuwe manieren om een probleem op te lossen. In deze workshop worden alle deuren in ons hoofd tegen elkaar open gezet en bekijken deelnemers actuele kwesties op een andere manier. Omdenken dus. Dat levert nieuwe oplossingen op waarbij ieders inbreng telt.
Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Improvisatie workshop
Spelenderwijs het pad verkennen van veerkracht, improvisatie en verbinding met de ander. Improvisatie gaat over luisteren, kijken en focussen op de omgeving, meebewegen en voortborduren op wat de ander aangeeft. Omdat je de ander (positieve) aandacht geeft, werk je bovendien aan de relatie. Je krijgt terug wat je geeft. 
Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Workshop Storytelling
Dankzij verhalen die we onszelf vertellen, vinden we onze weg in het leven en onze ontwikkeling. Verhalen verbinden ons ook met elkaar omdat we er iets van onszelf in herkennen en geven concrete betekenis aan wat voordien abstract was. Zo komt er een zinvol gesprek -een uitwisseling van ervaringen- op gang. Samen kun je zo een thema uitwerken of onderzoeken, op een levendige manier.  
Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Stemworkshop
Stap voor stap word je uitgenodigd om jezelf meer te laten horen. Je leert luisteren naar jezelf en naar elkaar. Al improviserend, en met veel lol, gaan we ook samen te zingen, op een zeer laagdrempelige manier. Zingen maakt vrij, zorgt voor ontspanning, ontlading van stress en verbinding met elkaar. Nog even voor de duidelijkheid: je hoeft echt geen aria te kunnen voor deze workshop. Nieuwsgierigheid is genoeg! 
Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Workshop Empathie
Open staan voor de emoties, houding en motivatie van anderen, je in hen kunnen verplaatsen, noemen we ‘empathisch vermogen’. Empathie leidt tot tactvol optreden en betere samenwerking, met collega’s maar ook met klanten.
Cognitieve empathie stelt je in staat om je in een ander te verplaatsten en de wereld vanuit het perspectief van die ander te bekijken. Bij affectieve empathie spelen emoties een rol. Je kunt voelen wat een ander voelt.  In deze workshop train je deze competentie door de wereld te zien vanuit het perspectief van een onbekend persoon op een foto. Doel is om die persoon toe te laten, zowel vanuit het hoofd als vanuit het hart. Door middel van verschillende dramatechnieken dring je stap voor stap door tot de geportretteerde. Vooroordelen maken plaats voor empathie en genegenheid. De ervaring leert dat in ieder ander altijd wel iets van jezelf te herkennen is.
Spiegelscenes

Making Sense Together schrijft en speelt op maat gemaakte scènes aan de hand van vooraf genomen interviews. Tussen de scènes door gaan de acteurs in het gesprek met het publiek door middel van interactieve werkvormen als o.a.: levende statistieken, korte interviews, een stellingenspel en bieden zo een gezamenlijke ervaring.

De herkenning, de humor en ontroering zorgen voor een inspirerende opmaat voor het gesprek over cultuur, gedrag, patronen en veranderingen binnen het team of de organisatie. Er ontstaat een helder beeld van de bestaande situatie en hoe mensen die situatie zelf kunnen beïnvloeden.

Workshop Hoe werkt stress voor jou
Helaas heeft het begrip stress vooral een negatieve betekenis, terwijl het– zeker als je het bewust inzet – ook nuttig is. Hoe dit werkt, is voor iedereen net anders. Als je zicht krijgt op je individuele stress, kun je het gericht aanpakken.
We kijken onder meer naar de 4 soorten stresssignalen (fysiek, mentaal, emotioneel en in gedrag) en naar de stress-mindset (de stress-als-dreiging-respons en de stress-als-uitdaging-respons).
Aan de hand van korte oefeningen krijgt iedereen inzicht in hoe stress voor hem of haar werkt en wat je kunt doen om negatieve van stress te verminderen en positieve stress te waarderen en te benutten.

Naast de genoemde workshops kunnen wij met ons team ook andere interactieve workshops aanbieden op diverse thema’s die te maken hebben met verbinden met elkaar en leren van en met elkaar in deze hybride tijd. 
Afhankelijk van de keuze voor de workshops die het meest aanspreken, zetten wij de begeleiders in die de daarvoor benodigde opleiding en ervaring hebben.

RESULTATEN

N

In één dag een sterke verbondenheid binnen teams

N

Elkaar beter (en op een andere manier) leren kennen

N

Op verschillende manieren werken aan ‘anders denken’

N

Waardevolle kennis en tools die dagelijks gebruikt kunnen worden

“Deze dag heeft ons zoveel plezier en goede energie gegeven! Bovendien gingen we met zakken vol inzichten en handvatten weer naar huis. Een traktatie op elk vlak!”
“Het was een soort proeverij. We werden in korte workshops ondergedompeld in ánders kijken’, een mooie rode draad. Door anders te kijken, ook naar elkaar, voelden we juist weer de verbinding waar we zo’n behoefte aan hebben.”