diagnose

Teamkwaliteitenscan

Team kwaliteitenscan

TEAMKWALITEITENSCAN

TEAM KWALITEITEN SCAN

Veel samenwerkingsproblemen komen voort uit het niet goed begrijpen van karakterverschillen en bijbehorende probleem-oplos-strategieën. Verkeerde aannames over de intenties van anderen zijn dan zo gemaakt en voor je het weet staat het onderling vertrouwen onder druk

De teamkwaliteitenscan zorgt voor inzicht in hoe kwaliteiten interacteren in een specifiek team. Ieder teamlid handelt vanuit de eigen goede intenties. Dat vooropgesteld. Alleen begrijpen we, kijkend door onze eigen bril, elkaars gedrag niet altijd. De teamkwaliteitenscan geeft aan hoe juist al die verschillende gedragsvoorkeuren, positief bijdragen aan de teamdoelen.

Dankzij het teamprofiel en de analyse van de kwaliteiten van ieder afzonderlijk teamlid, krijgen we bovendien een helder beeld van de verdeling van kwaliteiten, wat de gemeenschappelijke kwaliteiten zijn, welke niet of ondervertegenwoordigd zijn en de consequenties daarvan.

Making Sense Together werkt met wetenschappelijk gevalideerde online testinstrumenten die AVG-proof zijn. Wij adviseren de Clifton Strengthsfinder van Gallup of met de teamrollen van Belbin. De teamrollen worden vastgesteld met behulp van de 16PF (wereldwijd één van de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijsten).

Team dynamiek

De uitkomsten van beide methoden laten daadwerkelijk gedrag binnen het team zien. Daardoor zijn we ook in staat zijn om voorspellingen over de teamdynamiek te doen. We dragen oplossingsrichtingen aan om ongewenste patronen te doorbreken.

Ook wordt duidelijk wie complementaire kwaliteiten kan leveren en kan ontwikkelen, om uit bepaalde valkuilen te blijven.

Stakeholder management

Stakeholders hebben ook hun voorkeursstijlen. Door te weten welk teamlid de juiste kwaliteiten heeft om aan te sluiten bij een specifieke stakeholder, kun je mismatches voorkomen en complementaire duo’s formeren die optimaal resultaat realiseren. Bij uitstek aanbevolen voor OR-teams, stafteams, adviseursteams en salesteams.

Hoe werkt het?

Om tot een teamkwaliteitenscan te komen vullen alle teamleden vragenlijsten in om te komen tot hun persoonlijke profiel dat als input dient voor het teamkwaliteitenprofiel

Alle teamleden krijgen een persoonlijk terugkoppelgesprek waarin de uitkomsten worden toegelicht

Ook krijgen ze een training van minimaal één dag waar ze de verschillen leren waarderen en wordt uitkomst van de teamkwaliteitenscan besproken

We geven het team overleginterventies mee om in de praktijk aandacht te geven aan de verschillende kwaliteiten en hoe deze optimaal te benutten.

TEAMKWALITEITENSCAN

TEAM KWALITEITEN SCAN

Wanneer

Een teamkwaliteitenscan is bijzonder geschikt om:

een nieuw (project)team op diepgaande wijze persoonlijk kennis te laten maken

taken goed te kunnen verdelen, zodat iedereen vanuit natuurlijke talenten kan bijdragen aan het teamdoel

een einde te maken aan ‘gedoe’ en op elkaars kwaliteiten te focussen in plaats van op onderlinge irritaties

een nieuwe leidinggevende een enorme versnelling te bieden in het weten wie je waarvoor het beste kan inzetten en wat iedereen drijft en nodig heeft

nieuwe uitdagingen uit de omgeving en nieuwe taken het hoofd te bieden

stakeholder management effectiever te maken

een teamuitje extra diepgang te geven

Als de organisatie al een keuze heeft gemaakt voor een bepaalde taal en methodiek voor persoonlijke kwaliteiten die organisatie breed gebruikt wordt, dan raden wij aan om die eigen methodiek toe te passen voor de teamkwaliteitenscan.
Wij kunnen gekwalificeerde trainers inzetten voor Belbin, Strengthsfinder, Insights, MBTI, DISC en Management Drives.