trainingen

Teamkwaliteiten

“Grote dingen worden niet door één persoon gedaan maar door een team van mensen”

– Steve Jobs

Bij veel organisaties staan teamontwikkeling en diversiteit hoog op de agenda.
Kwaliteiten van teamleden optimaal inzetten is daar een onderdeel van. Inzicht krijgen in de eigen kwaliteiten is stap 1. Vervolgens deze inzichten delen met teamgenoten, zodat er meer (h)erkenning komt voor ieders inbreng.
Daarna maken we samen een analyse van de samenstelling van kwaliteiten in het team en welk effect dit heeft op de werkwijze en output van het team.

Making Sense Together werkt met wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten om teamkwaliteiten in kaart te brengen. We hebben hiervoor twee methoden geselecteerd. De eerste is het werken met de teamrollen van Belbin, vastgesteld met behulp van o.a. de 16PF vragenlijst. De tweede is het werken met de Strengthsfinder vragenlijst van Gallup.

Het gaat over kwaliteiten, voorkeuren en gedrag van mensen in teams. (H)erkenning van eigen kwaliteiten en die van collega’s helpt een team om vanuit verschillende talenten samen te werken, zodat men elkaar aanvult en de aanwezige diversiteit graag benut.

Met andere woorden: niet ‘méer van hetzelfde’ maar ‘hoe bonter hoe beter’.

Ook biedt het een gezamenlijke meta-taal om met elkaar in gesprek te zijn over gedrag en samenwerking.

HOE WERKT HET?

  1. Voorafgaand vult ieder een kwaliteiten test in
  2. Daarna volgt een individueel coaching gesprek over de testresultaten
  3. Tijdens de training brengen interactieve scènes de achterliggende theorie van de typologie herkenbaar in beeld
  4. Samenwerkingsoefeningen geven inzicht in de talenten van iedere rol, het belang van diversiteit en en hoe je die bewust kunt benutten
  5. Het bespreken en ervaren van het karakterprofiel van het team als geheel, geeft veel inzicht in patronen en hoe die te doorbreken als ze ongewenste resultaten opleveren

RESULTATEN

N

Completer beeld van ieders kwaliteiten

N

(H)erkennen en waarderen van de verschillen

N

Meer psychologische veiligheid door inclusiviteit

N

Kennis over de eigen teamdynamiek en patronen

N

Een boost voor de teamspirit en de samenwerking

“Zo herkenbaar en tegelijkertijd zo inzicht gevend. Dat kreeg ik eigenlijk wel van iedereen terug uit het team. Het heeft meer begrip voor elkaar opgeleverd en ook gezonde zelfspot. De perfecte combi!”
“Deze dag heeft ons heel veel inzichten gegeven in de dynamiek van onze OR. Heel verhelderend!”

Zie je niet wat je zoekt?
Jouw trainingsvraag ontwerpen we op maat