Talentontwikkeling


Als mensen hun eigen talenten, die van collega’s en van het team als geheel kennen, wordt het zoveel makkelijker om écht samen te werken.
Mensen zijn dan ook in staat om er 100% voor te gaan. Ze voelen zich verbonden met de organisatie waar hun bijdrage ertoe doet. Hun persoonlijke combinatie van talenten levert immers een bijdrage aan de strategische doelen van de organisatie.

En klanten voelen dit trouwens ook.  

Als je weet en waardeert waar ieder in uitblinkt,

weet je elkaar ook te vinden

 

Making Sense Together ziet talentontwikkeling als strategisch onderdeel van de Lerende Organisatie. Wij ontwerpen in co-creatie met onze klanten talentontwikkelprogramma’s die medewerkers in hun kracht zetten en helpen een cultuur van leren en ontwikkelen te stimuleren in de hele organisatie.

Wat speelt er zoal?

  • Zijn er zorgen over vertrekkende medewerkers?
  • Lijken medewerkers minder betrokken bij het geheel, ook door het hybride werken?
  • Is het ziekteverzuim (te) hoog of zijn er veel mensen die langdurig uitvallen met een burn-out?
  • Weten teamleden (en teams) elkaar niet goed te vinden in de samenwerking en kennisdeling?
  • Is het lastig om te bepalen wie waar goed in is?
  • Stagneren sommige mensen in hun ontwikkeling?

Als mensen weten waar ze van nature goed in zijn, daarin gezien worden en de stimulans krijgen om zich daarin verder te ontwikkelen, zorgt dat voor positiviteit en motivatie. Kortom: het zorgt voor engagement, loyaliteit en kwaliteit. Als je daarvoor ook gewaardeerd en beloond worden in de samenwerking binnen je team, dan is the sky the limit! Ieder team gunnen wij een helder beeld van de verdeling van krachten. Het maakt het zoveel makkelijker om een beroep te doen op elkaar en de doelen te bereiken. Want daar gaat het natuurlijk ook om: samen doelen bereiken.

En het helpt om de (oude) gedachte los te laten dat we allemaal beter moeten worden in wat we niet zo goed kunnen. Iedereen – ongeacht generatie, gender, oriëntatie of herkomst – heeft talenten die bijdragen aan het succes van het team en de organisatie. Een op talenten gebaseerde samenwerking bestrijdt wij-zij denken, stereotypen en vooroordelen. Sterker nog: verschillen worden omarmd. Die verschillen gaan immers over mens-zijn.

Wij werken met veel plezier en goede resultaten, met Clifton Strengthsfinder. De dialoog over talenten (en de bijbehorende drijfveren) is een effectief hulpmiddel (ook bij de ontwikkeling van diversiteit en inclusie) omdat:

Het zich richt op het toekomstige potentieel. Als mensen nadenken over hun sterke punten, richten ze zich minder op wat fout kan gaan en meer op wat goed kan gaan.

Het universeel is. Alle mensen – ongeacht generatie, gender of herkomst – hebben talenten die bijdragen aan het succes van hun team. Een op talenten gebaseerde benadering bestrijdt “wij versus zij” denken, stereotypen en vooroordelen. Het draagt belangrijk bij aan inclusie.

De benadering persoonlijk is. In tijden van verandering willen mensen weten dat iemand persoonlijk aandacht aan hen besteedt. Het voeren van op talenten en sterke punten gebaseerde gesprekken, laat iemand weten dat zij of hij wordt gezien en gerespecteerd als individu die waardevolle bijdragen levert aan de doelen.

Gaat over wat er wèl is. Het voeren van gesprekken hierover helpt individuen meer na te denken over waarom verschillen goed zijn in plaats van ‘lastig’.

 

Talentontwikkeling = Organisatieontwikkeling = Lerende Organisatie

 

 

“Dat doe je toch gewoon?, dacht ik. Maar ik realiseer me nu dat het over mijn talenten gaat. En dat mijn talenten dus ook mijn drijfveren beïnvloeden. Geldt ook voor mijn collega’s. We begrijpen elkaar beter nu.”

“Het Strengthsfinder traject heeft ons als team enorm geholpen om de aanwezige krachten beter in te zetten voor onze teamdoelen. We zetten de talenten doelbewuster in. Levert ons veel op!”

RESULTAAT

N

Inzicht in eigen en elkaars talenten

N

Een ‘meta-taal’ waarmee het team dagelijks de samenwerking vanuit talenten bespreekbaar kan maken

N

Begrip voor elkaars drijfveren

N

Inzicht in de krachten als team en hoe de doelen beter bereikt kunnen worden