Lerende organisatie

Talent ontwikkeling

TALENTONTWIKKELING MET CLIFTON STRENGTHS

Als mensen hun eigen talenten en die van collega’s kennen, benutten én zien wat dat betekent voor het team als geheel, dan wordt het zoveel makkelijker om écht samen te werken. Een droom? Nee, het is werkelijkheid geworden voor veel van onze klanten.
Er ontstaan namelijk meer productieve en inclusieve werkrelaties, de behoefte om er 100% voor te gaan en bij te dragen aan de strategische doelen van team, afdeling en organisatie groeit. Verzuim en verloop dalen als er écht vanuit talenten gewerkt wordt.
Talentontwikkeling blijkt een goed vertrekpunt te zijn om beweging te creëren, omdat het mensen energie en motivatie geeft om vanuit hun eigen natuurlijke talenten bij te dragen aan de doelen en de bedoeling van de organisatie. Want ja, het gaat ook over performance.

Diversiteit en inclusie

Vanuit talenten naar elkaar kijken, draagt op een belangrijke manier bij aan diversiteit en inclusie. Belemmerende overtuigingen over mensen vanuit gender, seksuele identiteit, handicap, culturele achtergrond of andere kenmerken gaan een minder grote rol spelen, omdat er objectiever gekeken wordt naar waar ieder goed in is.

Lerend vermogen

Als talenten ook gedeeld en besproken worden in teams, krijgt het lerend vermogen van teams een boost. Doordat mensen taken en rollen vervullen die beter bij hen passen, neemt de effectiviteit, de productiviteit en het werkplezier toe.
Door psychologische veiligheid te verhogen en mensen in staat te stellen lerende gesprekken te voeren, vergroten we het reflectieve vermogen van individuen en teams. Hierdoor worden verbeterprojecten succesvoller en de organisatie wordt wendbaarder.

Het gaat over engagement én over performance

Werken met Clifton Strengths is een ontwikkelingsgerichte en waarderende manier van (samen)werken. Uitgaande van een growth-mindset, waarin mensen hun natuurlijke talenten kunnen uitbouwen tot sterke punten. Je werkt toe naar een Strengthsbased cultuur waar mensen zich meer verbonden voelen met organisatie, collega’s en organisatiedoelstellingen.

.

Op drie niveaus

En vaak alle drie tegelijk als je streeft naar een Lerende Organisatie waarbinnen psychologische veiligheid, diversiteit en inclusie centraal staan.

Voor individuen
Via ons kun je een assessment met daaraan gekoppeld een coachgesprek aanvragen over jouw talentenprofiel, de werking van de combinaties van je talenten en hoe dit in de praktijk werkt, welke ontwikkelwensen je hebt en welke talenten je kunnen helpen hoe die wensen te realiseren.

Voor teams
Een teamgrid waarin alle profielen samenkomen, geeft een goed beeld van de krachten van het team en hoe je dit samen koppelt aan de doelen en uitdagingen.

Voor leidinggevenden
Als leidinggevende is het je taak om individuen en team als geheel, het beste (hun talenten) uit zichzelf en elkaar te laten halen. Je krijgt alle kennis en tools die je nodig hebt om medewerkers hierin te ondersteunen.

Clifton Strengths zorgt voor engagement

Werken met Clifton Strengthsfinder draagt aanzienlijk bij aan engagement. Gallup heeft zelfs het verband aangetoond tussen engagement en verzuim & verloop, productiviteit en klanttevredenheid.
Hoe weet je nu wat medewerkers (en dus óók leidinggevenden en management) nodig hebben om betrokken en verbonden te zijn, te worden of te blijven? Zodat je erop samen op kunt sturen?
Gallup heeft een instrument ontwikkeld waar wij mee werken om de engagement te meten, de Q12 vragenlijst. Meer weten hierover? Neem contact met ons op!