René van Zinnicq Bergmann


acteur/regisseur dagvoorzitter
strategic behaviour consultant
NOBCO geregistreerd coach
Socratisch gespreksbegeleider
interventieontwerper 
 Ik heb ontdekt dat de technieken die we in het theater gebruiken zich bij uitstek lenen voor situaties in organisaties, om in een veilige setting te onderzoeken wat er echt speelt. Ik gebruik dit in mijn individuele coach trajecten in de vorm van rollenspellen. Bij organisatievraagstukken werk ik veel met theatertechnieken waarin de vorm helder is en de inhoud voortkomt uit de casuïstiek van de organisatie.

 

“Durven kijken naar wie je zelf bent,
is de basis van goed leiderschap”
 

Ik coach veel mensen die verantwoordelijkheid dragen. Die anderen mee willen nemen in hun verhaal. Leidinggeven is altijd mensenwerk, en dat begint met weten wat voor een mens je zelf bent. Als je jezelf goed kent en je weet wat er zich in jou afspeelt, kun je veel beter voelen wat nodig is op de momenten dat ervan je gevraagd wordt om richting te geven. Dan kan je staan voor wat jij belangrijk vindt, en als je dat goed weet over te brengen, dan ga je samen verder, in verbinding.

waarden

AUTHENTICITEIT

Ik ben ooit begonnen als acteur op de Toneelschool. Het allerbelangrijkste wat je daar doet is je eigen persoonlijke bronnen leren kennen. Wie ben ik, en wat vind ik belangrijk. Vervolgens leer je deze persoonlijke waarden te gebruiken en vorm te geven. Het allermooiste is dat dit gebeurt vanuit een grote eigenheid. Als je je echt kunt verbinden met wat voor jou belangrijk is, dan is alles wat je doet per definitie krachtig en persoonlijk. Dan word je authentiek, of eigen. Authenticiteit zorgt voor een krachtige performance, waar niemand omheen kan en die anderen uitnodigt hetzelfde te doen.

Ik maak veel theater interventies voor organisaties. Doel daarvan is om de verschillende perspectieven van partijen helder te krijgen en daarmee het wederzijds begrip te vergroten. Daarvoor moeten de verschillende partijen zich echt verdiepen in wat voor hun het belangrijkst is. Los van wat een ander daarvan vindt. Hoe authentieker je daarin durft te zijn, hoe helderder je wordt voor een ander, en hoe beter je begrepen wordt.

NIEUWSGIERIGHEID
Om echt contact te maken met een ander, moet je nieuwsgierig zijn. En als je nieuwsgierig bent, moet je je eigen aannames kunnen herkennen en die opzij kunnen zetten om echt iets te weten te komen over een ander. Vragen stellen is een goede manier om te weten te komen waar iemand anders staat. Wat voor iemand anders belangrijk is.
Ik stel graag vragen, en heb zelf moeten leren om dat op een goede manier te doen. Door een opleiding als Socratisch gespreksleider heb ik geleerd hoe krachtig goed vragen stellen is. En vooral ook, dat een antwoord vaak uitnodigt tot een nieuwe vraag, omdat bij ons allemaal het begrip over wat er gezegd wordt anders is. Ik gebruik vaak het voorbeeld van een kerkklok. Als je aan een kerkklok denkt, denkt iedereen aan een andere kerkklok. Omdat we allemaal een ander beeld, een ander geluid daarbij hebben. Met andere woorden, zelden hebben we het over hetzelfde. Dus om elkaar te begrijpen is nieuwsgierig zijn naar de ander een absolute voorwaarde.

ZELFONDERZOEK
Emoties zijn bepalend voor iedere vorm van gedrag. Eerst voelen we iets, en uit dat gevoel komt een gedachte en die gedachte bepaalt hoe we ons gedragen. Meestal luisteren we niet bewust naar onze emoties. Misschien stoppen we ze weg. Maar de ander met wie we in contact staan, voelt het wel degelijk. En als daar niets mee gebeurt, blijft er een onbestemd gevoel over. Heb ik iets gemist?
Om onszelf te leren kennen is zelfonderzoek nodig. Je bewust worden van wat er in jezelf gebeurt. Welke emoties zich aandienen, waar die vandaan komen en wat je daar vervolgens mee doet. Dat is mijn specialisatie. Strategic behaviour.
Als coach werk ik met leidinggevenden, aan wie ze zelf zijn, wat ze voelen, en wat ze daar vervolgens mee (kunnen) doen.
Kortom: Wat is goed leiderschap? En hoe neem ik mezelf daarin mee?

Opleidingen

Acteursopleiding, Theaterschool Amsterdam

Toegepaste Psychologie certificaat ICM

Coach the Coach opleiding, Donatus Thöne en associates

Socratisch Gespreksleider, Bolten training

Systemisch werk en communicatietraining, Elly te Brake