trainingen

Reflecteren in actie

In gesprekken proberen we vaak elkaar te overtuigen van onze eigen zienswijze. We vinden dan dat we het zelf bij het rechte eind hebben. Als onze waarheden niet overeenkomen, ontstaan er irritaties en voelen we ons niet begrepen. Defensieve mechanismes zorgen ervoor dat we in een niet effectieve groef van patronen komen. Zo ontstaat er afstand in plaats van verbinding en leren we niets van elkaar.

In deze training onderzoek je triggers en leer je defensieve mechanismes herkennen bij jezelf en bij de ander – en hoe die om te buigen. We introduceren het Wederzijds Leren model waarmee je leert hoe je je eigen waarheid ter discussie kan stellen en oprecht op zoek gaat naar de zienswijze van de ander. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat je het met elkaar eens wordt, maar het levert altijd meer begrip en compassie op. Dit zorgt voor beter gefundeerde conclusies en acties en verstevigt de werkrelatie. Dit doen we aan de hand van persoonlijke casuïstiek, waarin wordt geoefend met acteurs/trainers.

RESULTATEN

N

Weten hoe je eigen manier van denken je acties beïnvloedt

N

Een goede balans tussen 'pleiten' en onderzoeken

N

Tijdens het gesprek in staat zijn om te reflecteren

N

Effectief afstemmen op het type gesprek (ontwikkel-, onderhandelings-, advies-, beoordelingsgesprekken et cetera)

N

Gesprekken die ontspannen en onderzoekend zijn

N

Betekenisvolle werkrelaties die tot goede teamresultaten leiden

“Het was fijn om te starten met het hele team en met scènes de theorie uitgelegd te krijgen. Het intensief oefenen in kleine groepen gaf een veilige setting waarin we veel hebben geleerd.”

“Deze training heeft een enorme verdieping gegeven in hoe we nu als team met elkaar en onze cliënten communiceren. En het resultaat blijkt ook duurzaam te zijn. Veel dank daarvoor!”

Zie je niet wat je zoekt?
Jouw trainingsvraag ontwerpen we op maat