Lerende organisatie

Reflectie inbouwen

DOOR ACHTERWAARTS TE LEREN, MAAK JE VOORWAARTS RUIMTE

Organisaties die succesvol zijn, nemen de tijd om te reflecteren. Ze hebben de vanzelfsprekende intentie om continu te verbeteren. Hun visie is levend omdat ze het gesprek blijvend voeren over: Werken we nog steeds volgens de Bedoeling? En zijn we van toegevoegde waarde?

Deze organisaties worden geleid door integere leiders die de moed hebben om kwetsbaar te zijn door reflectie en tegenspraak te organiseren. Zij gaan openhartig de dialoog aan, hebben een onderzoekende houding en zijn oprecht en oordeelloos nieuwsgierig, ook naar de stem van de minderheid, en ze aanvaarden hulp om blinde vlekken zichtbaar te maken.

Making Sense Together begeleidt alle lagen van de organisaties in de noodzakelijke reflectie.

Om reflectie als vanzelfsprekend in te bouwen in het werk bieden we allerlei soorten werkvormen aan:

Taal & Tools introductie

Intervisie

Benen-op-tafel sessie

Week van het échte gesprek

Casuïstiek beesprekingen

Regietheater

Buddy/Mentorsystemen

On-the-job coaching

Inspirerende overleginterventies

Klik hieronder als je graag een sparsessie met ons wilt