trainingen

PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID

Zelforganisatie en wendbaarheid zijn niet meer weg te denken. Psychologische veiligheid is daarbij één van de belangrijkste sleutels tot succes. 

Er is sprake van psychologische veiligheid als iedereen in het team er zeker van is dat er aandacht en respect is bij:

het stellen van vragen

het inbrengen van nieuwe ideeën

het bespreken van fouten

het delen van een afwijkende mening

het vragen om hulp

Dat vraagt om een leidinggevende die hierin zelf het voorbeeld geeft. Die uitnodigt tot participatie en productief reageert als teamleden zich uitspreken.

HOE

In één dag leggen we een stevig fundament voor de psychologische veiligheid in het team. We maken daarvoor gebruik van het model van Timothy Clark dat uitgaat van vier fasen in het bouwen van psychologische veiligheid en vertrouwen in een team:

4 niveaus van psychologische veiligheid

1 Inclusie-veiligheid

  • Hoort iedereen er echt bij?
  • Wordt ieder zijn plek gegund?

2 Leer-veiligheid

  • Mag je het nog niet weten?
  • Mag je fouten maken?
  • Durf je om hulp te vragen?

3 Contributie-veiligheid

  • Voel je je vrij om jouw kennis, vaardigheden, eerdere ervaringen en ideeën in te brengen?
  • Zonder dat je bang bent uitgelachen / afgewezen te worden door het team?

4 Uitdagers-veiligheid

  • Is het veilig om de status quo ter discussie te stellen?
  • Kritiek te hebben op ‘hoe dingen hier nu eenmaal altijd gedaan worden’?
  • Leidinggevenden tegen te spreken?

bron: Timothy R. Clark

Wij gaan op een interactieve manier op zoek naar de meerwaarde van de overeenkomsten en de verschillen binnen het team. Reiken handvatten en oefeningen aan om de aanspreekcultuur te bevorderen. En laten een aantal inspirerende overleginterventies ervaren, die in de praktijk steeds weer toegepast kunnen worden.

RESULTATEN

N

Meer openheid naar elkaar

N

Groter vertrouwen in elkaar

N

Meer eigenaarschap

N

Verbeterde samenwerking

N

Een toolkit met teaminterventies

N

Vruchtbare grond voor continu leren

“Als teamleider heb ik op deze dag èn teamlid mogen zijn èn veel inspiratie gekregen om te blijven werken aan de psychologische veiligheid in mijn team. Dank voor de super begeleiding, vooral ook toen het even spannend werd!”

“Ik hoop wat we besproken hebben ook realiteit gaat worden tijdens het werk. Die kans voelt nu veel groter doordat we er mèt elkaar ingedoken zijn!”

Zie je niet wat je zoekt?
Jouw trainingsvraag ontwerpen we op maat