Lerende organisatie

Psychologische veiligheid

HET ONGEZEGDE BEPAALT MEER DAN WE DENKEN

Harvard Professor Amy Edmondson is een van de grondleggers van het concept psychologische veiligheid. Psychologische veiligheid betekent niet dat je immuun bent voor consequenties: in een psychologisch veilige werkomgeving weet je dat je nog steeds kunt falen, kritische feedback kunt krijgen op je prestaties of zelfs ontslagen kunt worden door veranderingen in de organisatie of gebrek aan competentie voor je rol.

Maar in een psychologisch veilige werkplek word je niet gehinderd door interpersoonlijke angsten. Je voelt je vrij om eerlijk te delen hoe je tegen een idee of voorstel aankijkt. Je bent eerder bang om niet deel te nemen aan de discussie dan om een idee in te brengen dat misschien gevoelig, bedreigend of nog ondoordacht is.
Je weet dat je zorgen, twijfels en fouten kunt delen, zonder dat hierop schaamte, verwijten of vernedering volgen. Daardoor kunnen team en organisatieprestaties verbeteren en werkgeluk toenemen.

In het project Aristoteles, waarin Google onderzocht wat de onderliggende voorspellers waren voor teamsucces, kwam psychologische veiligheid als belangrijkste factor naar voren.

4 niveaus van psychologische veiligheid

Bron: 4 stages of psychological safety, Timothy R. Clark.

1 Inclusie-veiligheid

  • Hoort iedereen er echt bij?
  • Wordt ieder zijn plek gegund?

2 Leer-veiligheid

  • Mag je het nog niet weten?
  • Mag je fouten maken?
  • Durf je om hulp te vragen?

3 Contributie-veiligheid

  • Voel je je vrij om jouw kennis, vaardigheden, eerdere ervaringen en ideeën in te brengen?
  • Zonder dat je bang bent uitgelachen / afgewezen te worden door het team?

4 Uitdagers-veiligheid

  • Is het veilig om de status quo ter discussie te stellen?
  • Kritiek te hebben op ‘hoe dingen hier nu eenmaal altijd gedaan worden’?
  • Leidinggevenden tegen te spreken?

Voor leidinggevenden levert Making Sense Together maatwerksessies om te werken aan psychologische veiligheid. Het concept is namelijk heel simpel, maar de uitvoering en het continu reflecteren op eigen gedrag -ook als leidinggevende- is taaier. Congruentie tussen wat je zegt na te streven en het gedrag dat je daadwerkelijk laat zien (ook als je moe of gestrest bent) is hierin belangrijk. Daar gaan we samen mee aan de slag.

Chris Argyris, tevens leermeester van Amy Edmondson, heeft hiervoor uitstekende hulpmiddelen ontwikkeld, om licht te laten schijnen op de blinde vlek tussen wat je denkt dat je doet en wat je daadwerkelijk laat zien en hoe het door anderen wordt geïnterpreteerd. Ook regietheater is hiervoor een mooie manier om een beeld te krijgen van de dagelijkse werkelijkheid.

 

Klik hieronder als je graag een sparsessie met ons wilt