Onze privacy verklaring aan jou

Making Sense Together hecht grote waarde aan privacy en werken in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement staat wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.
Onze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening en op onze activiteiten voor marketing en contractbeheer van opdrachtgevers en leveranciers. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We hechten aan zorgvuldigheid in álles wat wij doen. Dus updaten wij de beveiliging regelmatig, letten we goed op wat er mis kan gaan en hebben we daar beheersingsmaatregelen voor.

Deze verklaring is van toepassing op alle door Making Sense Together geleverde producten en diensten.
Making Sense Together [gevestigd te Oude Haarlemmerweg 34, 1901 NC Castricum], is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring aan jou.

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 17 november 2021.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Making Sense Together verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Making Sense Together van jou nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden, en die door Making Sense Together in ieder geval -of ten minste- worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters, voornaam en achternaam zodat we je persoonlijk kunnen benaderen
• Functie zodat we de context van je werk beter begrijpen
• Gender zodat we je kunnen aanspreken op de manier die jij prettig vindt
• Bedrijfsnaam en adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode
en plaatsnaam) zodat we je de juiste factuur kunnen sturen of andere voor onze dienstverlening relevante materialen
• Telefoonnummer (mobiel en/of vast) zodat we je gemakkelijker kunnen bereiken als dat nodig is bij opdrachten/trainingen die we voor of met je doen
• E-mailadres zodat we de juiste informatie met je kunnen delen
• E-mailhistorie zodat we altijd bij eventuele onduidelijkheden of vragen de juiste informatie kunnen achterhalen
• Bankgegevens zodat we je als leverancier kunnen betalen
• Afgenomen diensten en producten zodat we ter alle tijden kunnen opzoeken wat we al eerder voor je betekend hebben
• Uitkomsten van assessments of persoonlijkheidsrapporten die wij in opdracht verzorgen en leveren

Making Sense Together verwerkt ook indirecte persoonsgegevens zoals IP-adres, sessie ID, gegevens over jouw activiteiten op onze website, type device (computer, tablet, smartphone, et cetera), internetbrowser en besturingssysteem. Tijdens bijeenkomsten worden soms foto’s of video opnames gemaakt. Wij zullen dat expliciet vermelden zodat je kunt aangeven of je hier akkoord mee bent. Dat kan een training, een workshop, een evenement of anderszins zijn. Nogmaals: wij zullen altijd helderheid verschaffen over het doel en je persoonlijke toestemming vragen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Making Sense Together gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en wij houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Making Sense Together zich het recht om wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Making Sense Together zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Making Sense Together verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld als de politie dit van ons vereist. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Making Sense Together -zie hiervoor onze cookieverklaring. Bijvoorbeeld om jou via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Making Sense Together. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je direct kunt afmelden.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Making Sense Together gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser, zelf verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe effectief onze (eventuele) Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Lees het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Social media

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze platforms jouw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

We hebben een Nieuwsbrief waarvoor jij je via de website kunt aanmelden. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens en e-mailadres. Dat doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat jij je toestemming intrekt. Iedere Nieuwsbrief bevat een duidelijke afmeldlink.

Beveiliging

Making Sense Together hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij de Making Sense Together toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Making Sense Together gebruik maakt van de diensten van derden, zal Making Sense Together in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Links

Op de website van Making Sense Together worden ook verwijzingen gegeven naar websites van externen. Making Sense Together is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wens je daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacy beleid van de desbetreffende organisatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek via onze contactpagina. Je kunt rekenen op een snelle reactie van ons.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en ons Privacy Statement kun je contact met ons opnemen, via hallo@makingsensetogether.nl
Dit Privacy Statement is opgesteld d.d. 01-11-2021.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Dus mocht je vragen hebben, check dan altijd eerst of -en wanneer- er wijzigingen hebben plaatsgevonden.