NICOLET VAN EERD


communicatietrainer  (team)coach gesprekbegeleider interventieontwerper dagvoorzitter interim manager organisatieadviseur   transformatiebegeleider


In mijn werkzame leven ontwikkelde ik me van leraar tot manager, van manager tot adviseur, en van adviseur tot zelfstandig verander- en begeleidingskundige.
Sinds 22 jaar werk ik als zelfstandig organisatiecoach en interim manager. Bij de interventies die ik inzet, streef ik ernaar om de autonomie van mensen te versterken. Dat zit ’m in de manier waarop ik programma’s ontwerp, ontmoetingen en gesprekken faciliteer, en in de manier waarop ik ruimte geef en tegelijkertijd help bij het stellen van grenzen. Dat is zoeken en soms balanceren, maar als de uitkomst is dat er met plezier in en inzet wordt meegewerkt aan een gezamenlijk resultaat, heb ik het idee dat ik waarachtig bijdraag.

“You can take a horse to the water but you can’t make him drink”

George Harrison

Niemand wil veranderd worden. Maar mensen willen wel veranderen als ze daar zelf de noodzaak en de zin van zien. En als ze mede invloed hebben op het veranderproces. Als ze zich kunnen committeren aan doel en resultaten. En heel belangrijk: als ze geloven in de waarachtigheid en de intenties van de veranderaars.

waarden

BETROKKENHEID
Zonder betrokkenheid geen verandering en verbetering, daar geloof ik in. Professionals bij hun cliënten en klanten, leidinggevenden bij hun medewerkers, teamleden bij hun collega’s, diensten en afdelingen in een organisatie bij elkaar.
En natuurlijk moet ik als externe betrokken zijn bij de opdrachtgever en bij de mensen waar ik mee ga samenwerken. De toets van betrokkenheid is voor mij belangrijk. Voel ik die niet, dan is dat iets waar we het met elkaar over moeten hebben.
Het faciliteren van ontmoeting, dialoog en leren van elkaar – vaak dwars door lagen in de organisatie heen – zie ik als de manier om betrokkenheid te versterken. 

SPEELSHEID
Veranderen is een serieuze kwestie, maar met lichtheid en humor wordt zoveel meer bereikt dan met een commandostructuur en hameren op wat er allemaal moet. Daarom streef ik naar plezier in mijn eigen werk en naar het interveniëren op een manier die ruimte biedt aan plezier voor anderen.
Problemen in organisaties en in teams ontstaan meestal door vastzittende patronen. Deze hadden ooit zin, maar zitten inmiddels in de weg. Verandering vraagt om het loslaten daarvan.
Het échte gesprek hierover en een open en waarderend onderzoek zijn belangrijk. Zelfrelativering, lichtheid en humor helpen daarbij.

AUTONOMIE
Het al jong moeten veroveren van autonomie heeft me gevormd tot wie ik ben en hoe ik werk. Ik hecht aan ruimte voor mensen om te zijn wie ze (willen) zijn en om zich te ontwikkelen op een manier die past bij hun talenten en ambities. Daarmee zijn de klanten/cliënten en de organisatie ook het meest gebaat.

Opleidingen

Executive coaching en teamcoaching; master ad Vrije Universiteit Amsterdam

DISC gecertificeerd

Psyschodrama en Voicedialogue, Lex Mulder

Stembevrijding, Jan Kortie

Begeleidingskunde, master ad Spinoza Universiteit

Teamcoaching, School voor Coaching

Loopbaancoach, NPI

Orion Leiderschapsprogramma, De Baak

Post-hbo Organisatie, Beleid en Management, Hogeschool Amsterdam

Dossierpakket Volwasseneneducatie, Universiteit Nijmegen

Lerarenopleiding Omgangskunde en Gezondheidskunde, SOL Utrecht