Manon Dahler


Communicatietrainer  organisatieadviseur
gespreksbegeleider interventieontwerper
(team)coach acteur
transformatiebegeleider dagvoorzitter 


Ik geloof oprecht dat veel organisaties nog enorm kunnen groeien. Zowel in kwaliteit en resultaten, als in een prettige plek zijn om samen te werken en terug te gaan naar waar het echt om draait voor klanten. Als mensen echt authentiek kunnen zijn, ontstaan er betekenisvolle werkrelaties en inclusiviteit in teams en gaat veel minder energie verloren aan het ophouden van maskers en ‘schone schijn’ en de onderstroom. Zo blijft er energie over om tot echte vernieuwing en verbetering te komen.

“Culture eats strategy for breakfast”

Peter Drucker

In mijn opdrachten zie ik telkens weer dat organisatiecultuur superbelangrijk is voor het realiseren van de missie en doelstellingen, maar dat de leidinggevende er vaak relatief weinig tijd en aandacht aan besteedt. Liever is men  met KPI’s en stoplichten in de weer, zonder het échte gesprek met elkaar te voeren over waarom medewerkers zich gedragen zoals ze zich gedragen en hoe je dat samen kunt doorbreken.

waarden

OPENHEID

Ik werk graag voor organisaties die maatschappelijke relevantie hebben en die hun bestuurscultuur en mensbeeld aan willen laten sluiten op deze tijd. Vanuit Making Sense Together begeleid ik het reflectieproces wat daarvoor nodig is en help ik leidinggevenden het échte gesprek te voeren met collega’s en medewerkers, de betrokkenheid en de kwaliteit van hun output te vergroten.
Het échte gesprek gaat over onderzoeken en over uitwisselen vanuit psychologische veiligheid. Onmisbaar als je lerende teams en een lerende organisatie wilt vormen. Als je samen lastige dilemma’s en uitdagingen aan wilt pakken, moeten medewerkers erop kunnen vertrouwen dat het psychologisch veilig is om issues bespreekbaar te maken, dan kunnen ze met de juiste motivatie, kennis en energie, samenwerken en bijdragen.

CREATIVITEIT
Ik maak graag originele maatwerkinterventies, vaak met acteurs, om de reflectie en het gesprek over patronen in de organisatie op gang te brengen. Interventies waardoor mensen verrast en geraakt worden, en zich verbonden voelen met elkaar en de gezamenlijke doelen. Prachtig om te zien dat mensen dan openstaan voor nieuwe manieren om ongewenste patronen te doorbreken. Soms hoor ik jaren later nog dat bijvoorbeeld een regiemodel of een teamroltraining ontzettend veel impact heeft gehad en zij het nòg hebben over hoe veel positieve energie het losmaakte.

COMPASSIE
Chris Argyris, één van mijn belangrijkste leermeesters, beschrijft dat wij als mensen allemaal last hebben van defensieve mechanismen en defensief gedrag. Dat accepteren en compassie hebben met anderen en onszelf als we hierin terecht komen en elkaar ‘ontschuldigen’, is belangrijk. Best een uitdaging voor de Vormer in mij (Belbin rol) die resultaatgericht is en de lat hoog legt en van daaruit ook nogal eens hard kan oordelen over mensen die minder ambitie aan de dag leggen. De puzzel van steeds onderzoeken wat mijn aandeel is in het feit dat dit gesprek of deze samenwerking stroef verloopt, zal waarschijnlijk blijven voortduren, niets menselijks is mij daarin vreemd. Maar dat samen doen en het telkens weer aangaan, vind ik een heel mooi verdiepend proces.

Opleidingen

Opleiding tot coach, De nieuwe Coachopleiding

WWLA eenjarige opleiding tot acteur in het bedrijfsleven

Ranthia, vierjarige opleiding intuïtieve ontwikkeling en systemisch werken

Belbin Teamrolmanagement Masterclass, CMB

Economie, Rijks Universiteit Groningen. Afstudeerrichting: Managementopleiding voor bedrijfseconomen, afgestudeerd op 'De Lerende Organisatie'

Diverse online trainingen internetmarketing en online trainingsprogramma’s maken

Theory-U, Ulab, MOOC, MIT

Deep Democracy level 1, Inge Smak

Masterclass Reflecteren in Actie, Het Consulaat

Diverse Change Management trainingen, Arthur Andersen Chicago

Verschillende adviesvaardigheden trainingen, ICSB & Arthur Andersen

Gercertificeerd Clifton Strengths Finder coach, Instituut Leeuwendaal