LIESBETH VAN REEK


communicatietrainer  acteur (team)coach
interventieontwerper gespreksbegeleider


Ik kan me zeer goed inleven in andermans situatie. Dat is in mijn werk als trainer en ontwikkelaar een must. Denken en kijken vanuit de situatie (inclusief de mogelijkheden en de beperkingen) waar de ander inzit, want die is allesbepalend.

“Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan”

Confucius

Ik denk dat we in onze tijd een grote druk ervaren om perfect te zijn. Maar leren werkt anders: eerst falen, dan stapsgewijs ander gedrag uitproberen om het effect daarvan te toetsen, speels, zoals dieren en kinderen dat doen. In trainingen mag je lekker uitproberen zonder dat je je echt pijn doet, dat vind ik zo boeiend aan dit vak.

waarden

EENVOUD
Gedragsverandering is een complex proces: eerst moet er bewustwording zijn van het huidige gedrag, dan de wens om ander gedrag in te zetten, het nieuwe gedrag uitproberen, reflecteren, herhalen en dan pas kan oud gedrag aangepast worden. Een heel proces waarin je in een training de eerste stappen zet. Eenvoudige stappen helder maken is mijn specialiteit. Hoe eenvoudiger deze zijn, hoe groter de kans van slagen.

INSPIREREN
Als trainer wil ik anderen inspireren. Ik kan goed de verbinding met de ander tot stand brengen en weet daarbij het juiste gereedschap te vinden dat past bij de lacune die de ander ervaart.
Ik kan door jarenlange ervaring, tussen de woorden door horen waar iemand mee worstelt, aansluiten en dan de juiste interventie uit mijn -inmiddels rijk gevulde- koffer aanbieden.
Meteen uitproberen is daarbij mijn credo. Meestal komen we er dan al uit. En als het niet werkt, ook dat constateren en op zoek gaan, via de wijsheid van de groep, naar andere manieren.

OPENHARTIGHEID
Dit is een belangrijke pijler van Making Sense Together. Ook voor mijzelf als mens en als trainer. Als ik aan het werk ben en ik merk dat de groep afhaakt of weerstand vertoont, laat ik mijn agenda vallen en zal in alle openheid nieuwe aansluiting zoeken. Het is een wezenlijke eigenschap van een goede trainer: durven toelaten dat je het zelf ook niet altijd weet.

Opleidingen

Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam-toneelschool

Trainersopleiding, Karin de Galan school voor trainingen

Academie voor Counseling en Coaching

Deep Democracy level 1 en 2, Bouckaert Training

Systemisch Transitie Management, Plan B

Rugzak modules Karin de Galan ( feedback, Harvard onderhandelen, LSD, assertiviteit)

DISC, Benelux Certificering

Management Drives

Roos van Leary, Bert van Dijk

Op pad met mijn talenten, ’t Mannetje&Co

Werken met de modellen van Chris Argyris, Het Consulaat

Belbin Teamrollen voor acteurs, Het Consulaat

Clifton Strengths Finder