lerende organisatie

Making sense together

HERKEN JE ÉÉN OF MEER VAN DEZE VRAGEN?

Is er een wens om (nog) innovatiever te worden om concurrenten voor te blijven?

Wat maakt dat medewerkers niet alle relevantie informatie (durven) delen en hoe verander je dat?

Willen jullie bewust werken aan de cultuur van jullie organisatie, zodat afdelingen en medewerkers nog beter gaan samenwerken?

Hoe voorkom je dat medewerkers engagement verliezen?

Wat is er nodig om een meer inclusieve en diverse organisatie te zijn, en waar te beginnen?

Wil je een verbeterprogramma doorvoeren maar loop je aan tegen weerstand uit de organisatie?

Op welke manieren kun je medewerkers meer verantwoordelijkheid laten nemen voor continu verbeteren?

Hoe verhoog je medewerker-tevredenheid-scores en verlaag je verzuim- en verloopcijfers?

LERENDE ORGANISATIE

De grote machine bureaucratieën hebben hun langste tijd gehad. We zien een ander type organisatie ontstaan dat een levend organisme is met een aansprekende visie, goed en integer leiderschap en mensen die zich daaraan willen verbinden. De tijd dat beleid en uitvoering (of denken en doen) gescheiden waren, is voorbij. Naast uitvoercapaciteit hebben we nu ook de persoonlijke betrokkenheid, drive, vakmanschap en creativiteit van medewerkers nodig.

Making Sense Together is opgericht om mensen te laten ervaren dat het echt anders kan. Dat je samen zinvolle, maatschappelijk relevante prestaties kunt neerzetten, vanuit de Bedoeling, in een prettige omgeving met betekenisvolle werkrelaties. Dat de energie -die doorgaans verloren gaat aan onderling gedoe- omgezet kan worden in echt teamwerk. Binnen een cultuur waarin men eigenheid durft te laten zien, zich veilig genoeg voelt om zich uit te spreken en echte gesprekken aan te gaan om zo van en met elkaar te leren. Waar stevige discussies plaatsvinden op inhoud, maar waarin iedereen mee mag doen en alleen op zijn of haar bijdrage wordt beoordeeld.

Het vraagt veel van leiders, zo’n cultuur bouwen, waar leren en reflecteren vanzelfsprekend onderdeel van het werk zijn en waarin bewust gekozen wordt om een basis te leggen van vertrouwen en psychologische veiligheid. Waar het échte gesprek de basis vormt van hoe je met elkaar omgaat.

Onze missie is het helpen van leiders en organisaties hier belangrijke stappen in te zetten.

Wij genieten van de zoektocht om samen met onze klanten het leren, reflecteren en het échte gesprek vorm te geven. Niet voor even, maar structureel. En het is altijd maatwerk, passend bij de specifieke situatie en omstandigheden.

de bedoeling

psychologische veiligheid

hybride werken

Reflectie inbouwen

leiderschaps ontwikkeling

compliance en integriteit

diversiteit en inclusie

young talent boost

Klik hieronder als je graag een sparsessie met ons wilt

WAT WE BELOVEN

Buitenboordmotor
De buitenstaander ziet soms meer. Of andere dingen. We worden daarom geen onderdeel van, maar we verbinden ons wel met het team of de organisatie. We kijken mee, delen wat we zien en ondersteunen het leervermogen dankzij de blik van de betrokken buitenstaander.

On the job
‘Op de hei’ inzichten opdoen over ineffectieve werkpatronen is heel nuttig. Maar om die patronen ook echt te veranderen, moeten er met die inzichten ook stappen gezet worden in de praktijk. Daarom sluiten wij desgewenst ook op de werkvloer aan. Onder andere bij overleggen.

Evidence Based 
We werken vanuit wetenschappelijke inzichten en gevalideerde (test)methodes. Al onze interventies hebben hun grondslag in wetenschappelijk onderzoek. We laten ons graag inspireren door nieuwe inzichten en zetten deze om naar interactieve werkvormen

Walk the talk
Wij voeren met veel plezier het échte gesprek. Ook als het spannend wordt, of misschien wel júist. Dat kun je van ons verwachten tijdens ons werk en in gesprekken óver ons werk. In onze eigen organisatie doen wij het niet anders want wij geloven in de kracht van reflectie. Daarom investeren we voortdurend in onze eigen persoonlijke groei.