Diagnose

Lencioniscan

DE LENCIONISCAN

 

Als het lastig is om echt teamwork van de grond te krijgen, kan het zijn dat één of meer van de vijf valkuilen of frustraties voor teams een rol spelen. Deze vormen een samenhangend geheel: een zwakte in één gebied vormt daarmee direct een bedreiging voor het gehele functioneren van het team. Patrick Lencioni, auteur van de vijf frustraties van teamwerk, heeft deze weergegeven in een piramide, waarin je vanaf de basis begint op te bouwen en steeds de fundering legt voor de volgende laag.

Het goede nieuws is dat we deze vijf valkuilen ook kunnen benutten om te zien wat juist wel wenselijk en ontwikkelbaar is.

Als het fundament niet goed is stort de piramide in. Alles begint daarom met vertrouwen in elkaar.

Oog voor
resultaten

Vermijden van
verantwoordelijkheid

Gebrek aan betrokkenheid

Angst voor conflicten

Gebrek aan vertrouwen

Hoe werkt de Lencioniscan

Met de Lencioniscan onderzoeken we hoe het team ervoor staat op deze vijf terreinen en waar de grootste ontwikkelstappen gemaakt kunnen worden.

Met een korte vragenlijst inventariseren we (desgewenst anoniem) bij alle teamleden hoe ze het team inschatten op deze vijf dimensies. De uitslag biedt stof voor het échte gesprek

Onze begeleider helpt de leidinggevende om dit gesprek voor te bereiden en aan te gaan en om de daarvoor benodigde psychologische veiligheid te kunnen bieden

Daarna kijken we samen of er nog verdere begeleiding nodig is of dat de leidinggevende genoeg handvatten heeft om zelf de verdere ontwikkelstappen vorm te geven