Lerende organisatie

leiderschapsontwikkeling

leiderschaps ontwikkeling

“Een goede leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in de leider, een geweldige leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in zichzelf.”

– Eleanor Roosevelt

leiderschapsontwikkeling

leiderschaps ontwikkeling

Een lerende organisatie creëren, vraagt om consistente aandacht. De leidinggevende die zichzelf ook lerend en kwetsbaar op kan stellen en vaardig is in het voeren van het échte gesprek, is hierin onmisbaar.

Concreet betekent het dat leidinggevenden:

de missie en visie ‘leven inblazen’ zodat mensen kunnen werken vanuit de bedoeling

verwachtingen helder maken aan medewerkers

sturen op het ontwikkelen van gedrag dat bijdraagt aan een lerende cultuur

psychologische veiligheid stimuleren zodat mensen zich lerend op durven te stellen

talentontwikkeling voor iedere medewerker stimuleren en hierbij coachen

inclusie bewaken en aanspreken op micro agressies

waardering en complimenten expliciet maken

medewerkers ruimte geven voor inbreng in discussies en besluitvorming

zelf constructief reageren als zij feedback krijgen van medewerkers

Making Sense Together ontwikkelt leiderschapsprogramma’s waarin leidinggevenden vanuit eigenheid en persoonlijke talenten hun impact leren vergroten. Ze krijgen taal en tools aangereikt en gaan intensief oefenen – onder andere met acteurs – om grip te krijgen op de eigen blinde vlekken, valkuilen en ongewenste resultaten en hun eigen talenten optimaal in te zetten.

Hoe werkt het?

We maken het programma geheel op maat. De strategische doelstellingen, kernwaarden en leiderschapscompetenties worden integraal opgenomen in het programma dat wij in co-creatie met onze opdrachtgever, vormgeven. Zo stellen we bijvoorbeeld een projectgroep samen met de eindverantwoordelijken voor het programma. Ook enkele deelnemers participeren hierin zodat we goed aan kunnen sluiten bij de behoeften van de groep.

De opbouw van deze trajecten verloopt in grote lijn als volgt:

Elke module bestaat uit een tweedaagse training (fysiek of online). Daarnaast is er een online leeromgeving, waarin de deelnemers praktijkopdrachten en modules zelf kunnen inplannen.

Het programma wordt daarnaast ingebed in de organisatie doordat de deelnemers gezamenlijk aan een project werken, waarvan een directeur opdrachtgever is

Ook werkt elke leidinggevende toe naar een tastbaar resultaat in het eigen team. Dit kan zijn op het gebied van engagement of psychologische veiligheid of een inhoudelijk doel met een meetbaar resultaat

De leidinggevende(n) van de deelnemers worden uitgenodigd voor een kick-off meeting waarin het programma wordt toegelicht en hun rol als coach en opdrachtgever voor de organisatieopdracht helder wordt gemaakt, zodat de verbinding met de praktijk geborgd blijft

Deelnemers werken tijdens de modules steeds met eigen casuïstiek

Individuele coaching

Ook bieden we individuele coachingstrajecten voor leidinggevenden. Hierbij starten we met een kwaliteitenscan, bij voorkeur Belbin of Strengthsfinder. Van daaruit stellen we gezamenlijk de coachingsdoelstellingen vast en werken we met persoonlijke casuïstiek.

 

Klik hieronder als je graag een sparsessie wilt