theaterinterventies

theater interventies

Klantreis

Het gaat niet alleen om de bestemming,
maar ook om de reis

Welke reis maakt de klant van de organisatie? Waar begint de reis? En waar kan de klant mogelijk ‘stranden’? Hoe kan het beter?

De klantreis gaat over alle stappen en ervaringen zien, die klanten doormaken in de interactie met een organisatie. Bij iedere stap of fase hebben klanten een unieke informatie- en interactiebehoefte. Alle momenten behoren tot deze ‘reis’.

Er mag best wel eens iets misgaan, zolang de omringende factoren (of het oplossen van een probleem) maar een positief gevoel oproepen. Dit betekent dat contactmomenten niet op zichzelf staan, maar samen een geheel vormen.

De Klantreis van Making Sense Together biedt een kans om samen naar de complete reis te kijken. We brengen samen met de opdrachtgever van tevoren contactmomenten tussen klant en organisatie, in kaart. Dit vormt de basis voor herkenbare scènes die door het publiek geregisseerd worden.

WANNEER

 

Deze theatervorm kan ingezet worden om terugkerende klachten van klanten samen op te lossen en om het gevoel van verbinding met de (in- of externe) klant, nieuw leven in te blazen.
Voor een organisatie en haar medewerkers -ook degenen die geen direct klantcontact hebben vervullen een essentiële rol, is het niet altijd helder hoe de reis verloopt en overzicht te hebben.

Door ‘etappes’ in beeld te brengen door acteurs wordt het makkelijker voor het publiek om zich te verplaatsen in de klant en om over de grens van de eigen taak te kijken. Samen met de gespreksleider onderzoeken zij hoe die ‘reis’ naar een hoger niveau gebracht kan worden. Als bijvoorbeeld de tweede ‘etappe’ verbetert, wat is dan het positieve effect op de volgende?

De Klantreis is tevens opmaat naar een gesprek over ‘hoe dan wel?’ En over wat eenieder hieraan kan bijdragen in de praktijk.

“Door de hele reis letterlijk vóór ons te zien, hebben we een duidelijker beeld gekregen van waar en hoe het af en toe mis kan gaan. En hoe we het anders, beter kunnen doen. Een onbetaalbare ervaring was het!”
“Ons verplaatsen in de klant leverde veel herkenning op. We zijn immers ook zelf vaak klant. Er volgen niet alleen verbeteracties uit, maar ook bevestiging van wat we juist heel erg goed doen!”