trainingen

INSPIRERENDE OVERLEGINTERVENTIES

INSPIRERENDE OVERLEG INTERVENTIES

Daar gaan we weer..

Vaak hebben overleggen steeds hetzelfde patroon; men doorloopt de agendapunten, het zijn vaak dezelfde teamleden die aan het woord zijn en het geheel genereert weinig energie. Zeker als het online is. Maar dat kan anders.

HOE

Dit is een trainingsdag waarin effectief en plezierig overleggen centraal staan. Het team wordt al doende geïnspireerd dit in de praktijk in te zetten. Deze dag bestaat vooral uit doen en ervaren. Ook staan we stil bij eigen defensieve mechanismes die op kunnen poppen als het spannend wordt in een overleg. Het Wederzijds Leren model van Chris Argyris, vanuit wiens gedachtegoed wij werken, biedt taal en tools die het voeren van het échte gesprek direct ondersteunen.

Opstarters

Hoe start je een overleg zo dat iedereen echt geland is, met elkaar in verbinding en openstaat voor een constructieve samenwerking? Daarvoor worden jullie verschillende werkvormen aangereikt.

Time-out momenten

Tijd voor reflectie tijdens het overleg. Stilstaan bij jullie manier van communiceren op dat moment. Reflecteren in actie. Wat is ieders aandeel in het overleg tot nu toe? Voelt ieder zich gehoord en gezien? Zijn alle oplossingsmogelijkheden voor een bepaald probleem onderzocht? Hoe krijgen we de samenwerking effectiever? Hoe verloopt het overleg tot nu toe op proces-, inhouds- en procedureniveau?

Bespreekvormen

Verschillende bespreekvormen passeren de revue om om tot een verkenning van meningen te komen, tegenstellingen te onderzoeken, besluiten te nemen, gedachtes en gevoelens naar boven te halen, de onderstroom te belichten en zoveel mogelijk opties rondom een thema te verzamelen.


Feedback

Opbouwende feedback geven over elkaars aandeel in de vergadering en de (in)effectieve overlegpatronen bespreken? Hoe doe je dat? En hoe maak je dáár dan een ‘goede gewoonte’ van?

Evaluatievormen

Op verschillende niveaus het overleg onder de loep te nemen, om het ongezegde boven tafel te krijgen, stil te staan bij successen en te leren om te verbeteren.

Na de training ontvang het team digitaal een naslagwerk met een handleiding om deze en andere werkvormen zelf te blijven toepassen.

“Deze dag heeft onze overleggen echt naar een ander level gebracht. Verdiepend, persoonlijker en ook meer lol (ook niet onbelangrijk). En we maken nog steeds gretig gebruik van de hand-out.”
“Heel nuttig, bruikbaar, onderhoudend en origineel.”

Zie je niet wat je zoekt?
Jouw trainingsvraag ontwerpen we op maat