INGE SMAK


Deep Democracytrainer  (team)coach 
procesbegeleider en opleider
interventieontwerper gespreksbegeleider
transformatiebegeleider


Op mijn zestiende jaar kreeg ik het boek ‘Allemaal Andersdenkenden’ van Geert Hofstede in handen. Dat thema heeft sindsdien mijn interesse. Waarom mensen ieder vanuit hun eigen perspectief, doen wat ze doen, intrigeert mij. Bewust leven en met aandacht keuzes maken, daar anderen in ondersteunen is wat mij energie geeft.
Mijn droom is dat in organisaties mensen plezier en voldoening hebben in wat ze doen. Zelf wil ik ook het allerliefste echt een bijdrage leveren en niet maar wat doen omdat het zo hoort…

Our deepest fear is not that we are inadequate

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be?
Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.
Marianne Williamson

Mijn grootste verlangen en grootste angst is om in mijn kracht te staan. Dit gedicht helpt mij als ik angst voel. Het herinnert mij eraan dat het moed vergt om te stralen en dat ik het niet alleen voor mijzelf doe,

waarden

VERBINDING
In mijn werk creëer ik verbinding tussen mensen. Ik nodig hen uit te gaan doen wat voor hen echt belangrijk is. Zonder daarmee uit verbinding te gaan met anderen. Hoe meer eenieder doet wat voor hem/ haar van belang is, hoe meer zij anderen ook ‘ruimte geven hetzelfde te doen. Mensen leren zichzelf en elkaar door de ontmoetingen beter kennen. Zo bouwen we aan vertrouwen. Vertrouwen dat de verschillen er mogen zijn, dat je dingen kan bespreken met elkaar en dat hiermee de relatie verdiept en versterkt. Ik leer mensen op een andere manier naar elkaar luisteren en samenwerken.
Als je als team de verbinding aan durft te gaan met elkaar word je samen zoveel krachtiger dan alleen. Samen kun je mooie dingen realiseren. Dingen waar je trots op bent zoals klimaat oplossingen, kansen, opleidingen en gezond voedsel voor iedereen.

Teams die samen het verschil willen maken help ik zoeken, ik kom niet met pasklare antwoorden. Oplossingen ontstaan doordat men verschillende perspectieven naast elkaar legt. Anders kijken en nieuwe wegen bewandelen, daar gaat het om.
Als ik een team begeleid, verbind ik mijzelf ook met de mensen. “Je krijgt mij”, met alles wat ik kan en weet en wat ik niet weet. Soms ben ik spontaan, soms geef ik ruimte aan de stilte, aan het niet weten. Vanuit beweging of stilte komen vaak nieuwe inzichten.

AUTENTHICITEIT
Wie is Inge? Vind ik de meest fascinerende vraag… Ik vraag mij dat dan ook regelmatig af, dit is zowel mijn kracht als mijn valkuil. Voor mij is de uitdaging het niet te groot of te klein te maken, maar dicht bij mijzelf te blijven. Ik heb er maar mijn roeping van gemaakt ook anderen hierin te helpen zoeken. Een beetje gezonde zelfspot helpt daarbij.
Voor mij is wie je bent, geen vaststaand iets maar een momentopname. Dit ben ik nu, op dit moment, dit is mijn rol nu. Je af toe afvragen wie je bent, helpt om open te blijven staan voor anderen mensen en andere gewoontes. Door verschillende mensen te leren kennen, leer je verschillende kanten in jezelf kennen. Soms lukt het makkelijk je met iemand te identificeren en soms helemaal niet én dan ga ik op zoek. Op zoek naar die kant in mijzelf. Zo blijven we leren en ontwikkelen. Dit proces doorloop ik ook vaak met de teams waarmee ik werk. Mensen ontwikkelen hiermee compassie en begrip voor elkaar. Dit vergemakkelijkt de onderlinge afstemming en creëert gedragen besluitvorming.

SAMENWERKING
Voor mij is gegrond zijn, in het hier en nu, cruciaal. Stevig op de grond staan, maakt mij krachtig en actiegericht. Ik breng graag mensen in beweging, moedig ze aan op hun innerlijk kompas te vertrouwen en zich uit te spreken. Samen kijken we naar onszelf in het werk, onze gedachten, gevoelens en overtuigingen bespreken we openlijk met elkaar. Zo komt er ruimte voor het echte gesprek. Ik kom niet om mensen te veranderen, ik kom om ze te leren zien hoe ze zich tot elkaar verhouden. De kwaliteit van je werkrelaties, bepaalt de kwaliteit én het plezier van je werk. Ik geloof dat bij iedereen individueel de sleutel zit tot samen.

 

Opleidingen

Instructors opleiding Level 1 en 2, Deep Democracy, Lewis Company

Post HBO trainer de trainer, Boertiengroep

Deep Democracy Level 1,2,3, 4 & PDP

Belbin Teamrolmanagement Masterclass, CMB

Transactionele Analyse, Nathalie Gispen

NLP & Communicatie, New Life University

HBO Communicatie, 2 afstudeerrichtingen: Management en Creatieve vormgeving Hogeschool INHolland