inspiratie

Storytelling - Making Sense Together

inspiratie

Hoe verandert een gave, begerenswaardige werkplek, waar veel mensen bij willen horen, gaandeweg in een onveilige werkplek die publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld? Op dit moment is DWDD het gesprek van de dag, maar het kan in principe elke organisatie overkomen.

Geschreven i.s.m. Inge Smak, Jessika de Waijer

Hoe ontstaat zoiets?

Dat gaat niet in een week of een maand. Er gaan jaren aan vooraf. Dus hoe beter je samen in de gaten hebt dat negativiteit en machtsongelijkheid steeds meer de ruimte krijgen, hoe groter de kans dat je escalatie kunt voorkomen.

Het schrikbeeld dat als je tot de top wilt horen, het risico op grensoverschrijdend gedrag erbij hoort, willen wij de wereld niet inhebben. Daarom nemen wij als Making Sense Together de tijd om hiervan te leren. Laten wij dit drama betekenis geven door er lessen uit te halen.

Wie zwijgt stemt toe?

Een onveilig werkcultuur is voor alle betrokkenen slecht. Bij dit soort situaties zijn er altijd veel verschillende partijen betrokken. Minimaal 4, weten wij uit ervaring. Ieder draagt een steentje bij, tot er een doorbraak of uitbraak is. Dus laten we kijken naar acties en verantwoordelijkheden van de verschillende rollen in dit speelveld. Wat kunnen je samen doen? Live and learn!

16 tips (en wanneer ze werken)

We geven 16 tips die bijdragen aan een veilige werkcultuur. Op papier zijn deze tips frustrerend voor de hand liggend. Klopt, maar er zit een wereld zitten tussen iets weten én het ook werkelijk doen. Het vraagt er namelijk om dat je ieder het ongemak opzoekt in plaats van vermijdt. En kritisch reflecteert op je eigen frames, de verhalen die je jezelf vertelt over de relatie met de ander, en wat jou daarin te doen staat. Want tips zijn op actieniveau lastig uit te voeren als je frames de uitvoering ondertussen ondermijnen. Hoe logisch de tips ook klinken, vraag jezelf (en elkaar) daarom altijd af welke frames je aansturen als je ieder vanuit de eigen rol het échte gesprek hierover wilt voeren.

Niet ingrijpen, niet uitspreken, niet luisteren brengt ons precies daar waar wij niet willen zijn.  Elke rol heeft een eigen verantwoordelijkheid. Wij helpen je graag om te zien wat deze invloed is.

Niet in willekeurige volgorde, hieronder enkele suggesties hoe elke rol zijn/haar steentje bij kan dragen om een onveilige cultuur te voorkomen.

De werkgever

NIET denken ‘bij ons gebeurt dat niet’ MAAR er continu op bedacht zijn

NIET passief zijn MAAR in actie komen, ook bij kleine signalen

NIET wachten tot betrokkenen het zelf wel oplossen MAAR pro-actief het gesprek faciliteren

EN het beschermen van alle betrokkenen

Collega’s er omheen

NIET denken ‘dit gaat mij niet aan’ MAAR uitspreken wat je vindt

NIET bagatelliseren MAAR een stap ernaartoe zetten, welke dan ook

NIET wachten op escalaties MAAR het gesprek initiëren

EN het ongemak aangaan

De Vermeende dader

NIET je acties verbloemen MAAR je verantwoordelijkheid nemen

NIET jezelf verdedigen MAAR eerst willen leren

NIET wachten op formele confrontatie MAAR zelf gesprek aangaan

EN de wereld van de ander accepteren

Het slachtoffer

NIET jezelf klein (laten) maken MAAR uitspreken wat het met je doet 

NIET accepteren dat er aan ‘victim blaming’ wordt gedaan MAAR dit ook bespreekbaar maken en de feiten blijven aangeven

NIET (je het) zwijgen (laten opleggen) MAAR anderen in vertrouwen nemen en samen optrekken

EN samen sta je sterker

SAMEN creëer je een (psychologisch) veilige cultuur

Willen jullie leren hoe je dit in stapjes kunt doen? Daar is geen standaard recept voor. Het vergt willen leren, willen begrijpen en willen worstelen.

MakingSenseTogether helpt jullie graag die stappen te zetten als onderdeel van het creëren van psychologische veiligheid binnen een Lerende Organisatie.

In deze suggesties zijn verschillende visies achter onze aanpak te herkennen:  

Voicedialogue: iedere stem heeft een reden om te bestaan en wil gehoord worden

Me, We & the System: het geheel in zijn complexiteit zien

Deep Democracy: de stem van de minderheid is altijd aanwezig

Chris Argyris: het ‘ongezegde’ bespreekbaar maken en double loop learning

Over waarheid en feiten

Over waarheid en feiten

We zijn als mens gewend om de feiten te selecteren die ons perspectief of belang bevestigen. In gesprek zijn met mensen die een ander perspectief hebben, zorgt ervoor dat we ons eigen beeld verrijken. Dat we in beweging blijven. Best lastig want we leven allemaal ook...

Lees meer
Die collega doet zoiets niet

Die collega doet zoiets niet

Grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken is essentieel bij de bestrijding ervan. Maar dat dat geen sinecure is, weten we allemaal. Eén van de oorzaken daarvan is dat we zo moeilijk kunnen geloven dat een collega die we aardig vinden, de fout in is gegaan. En dat...

Lees meer
It takes two to tango

It takes two to tango

Het lijkt soms dat psychologische veiligheid en conflict niet samen kunnen gaan. Maar als ze samen dansen, ontstaat er juist een prachtige synergie die de teamdynamiek verrijkt. Je kunt denken dat als je een veilige omgeving wilt creëren, je conflicten moet vermijden....

Lees meer
Tevredenheid is fijn. Betrokkenheid is mooier.

Tevredenheid is fijn. Betrokkenheid is mooier.

Verzuim, vertrek, tegenvallende resultaten, gedoe tussen collega’s of teams: je wilt het natuurlijk allemaal voorkomen. Maar de realiteit is dat die uitdagingen er nu eenmaal zijn; soms staren ze je in het gezicht, soms staan ze om een hoekje verdekt opgesteld. Als...

Lees meer
Workplace learning

Workplace learning

Als CONTINU leren en ontwikkelen binnen je organisatie je doel is, duik dan vooral eens in ‘Workplace Learning’ van Nigel Paine, een praktische, evidence-based gids voor een lerende cultuur en meer engagement van medewerkers. Het is helder en toegankelijk geschreven...

Lees meer
Talenten koesteren

Talenten koesteren

We kunnen nog meer liefde en werkgeluk creëren als we bewust waarderend kijken naar talenten van onszelf en van collega's. Als we ons richten op wat er van nature in ons zit en hoe we dit nog verder kunnen laten groeien. Als we dezelfde taal spreken als het over...

Lees meer
Diversiteit en inclusie: hoe dan?

Diversiteit en inclusie: hoe dan?

Goed werkgeverschap gaat onder andere over diversiteit. Organisaties presteren beter als zij een grote diversiteit aan mensen in dienst hebben. Voorwaarde is wel dat het onderdeel uitmaakt van de Bedoeling. En dat leidinggevenden hier goed en consequent mee omgaan....

Lees meer
Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag?

Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag?

Wat begon met een hashtag ‘regen’ (MeToo) is inmiddels een kolkende stroom van meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag geworden. Dagelijks horen we over nieuwe ‘gevallen’, waarbij publieke figuren hard worden veroordeeld. Maar het vindt ook buiten de...

Lees meer
Een goede leider

Een goede leider

Een goede leider organiseert en onderzoekt het eigen ongelijk. In dit mooie interview licht Marilieke Engbers toe hoe belangrijk dat is. En waarom er ruimte moet zijn voor verschillende perspectieven, wil je van goed leiderschap (en goede samenwerking) kunnen...

Lees meer
Voorbeeld doet volgen

Voorbeeld doet volgen

Onze klanten willen graag werken aan betekenisvolle werkrelaties door zich te richten op diversiteit in het team, psychologische veiligheid en reflectie op het ontstaan van (en grip krijgen op) patronen. In NRC (23 dec 2021) lazen we een inspirerend interview met...

Lees meer
Duik in de onderstroom

Duik in de onderstroom

De onderstroom. Het is inmiddels een bekend ‘label’ voor wat er niet gezegd of besproken wordt, maar wat wèl bepalend is. Ook op de werkvloer.Hoe groter het verschil tussen wat we zeggen en wat we denken en voelen, hoe ‘dieper’ de onderstroom is.Meestal weet je het...

Lees meer
de 4 niveaus van Psychologische Veiligheid

de 4 niveaus van Psychologische Veiligheid

Het begrip ‘Psychologische Veiligheid’ op zich klinkt misschien wat academisch maar het gaat in feite over heel begrijpelijke en menselijke behoeftes als: je mening kunnen geven, twijfels uiten, elke vraag kunnen stellen, fouten bespreekbaar maken, nieuwe ideeën...

Lees meer
De grote impact van theater interventies

De grote impact van theater interventies

Ter leering ende vermaeck. Deze uitdrukking, waarvan de herkomst niet helemaal duidelijk is, bouwt voort op de aloude gedachte dat iets nuttigs ook aangenaam kan zijn; zo bestaat er het Latijnse gevleugelde woord miscere utile dulci (naar Horatius): 'het nuttige met...

Lees meer
Ontdek je sterke punten

Ontdek je sterke punten

Making Sense Together werkt onder andere aan talentontwikkeling. Veel organisaties zijn nog vooral gericht op zwakheden (of eufemistisch 'ontwikkelpunten' genoemd). Wat niet goed gaat krijgt in het algemeen nu eenmaal meer aandacht. Talenten worden wel gezien en benut...

Lees meer
Ik én wij

Ik én wij

Niet elke revolutie ging zo snel als de huidige. 9000 jaar geleden begonnen mensen hun voedselvoorziening te organiseren: de agrarische revolutie. Dagelijkse ontwikkelingen verliepen nog traag. 200 jaar terug hadden we de industriële revolutie. Het tempo lag...

Lees meer
In gesprek met Amy Edmondson

In gesprek met Amy Edmondson

Volgens Harvard University's Dr. Amy Edmondson is psychologische veiligheid een essentiële voorwaarde binnen onze huidige kenniseconomie. Als medewerkers (op elke laag van de organisatie) geen vrijheid ervaren om hun gedachten, twijfels, fouten en ideeën te delen,...

Lees meer
Als je enige gereedschap een hamer is

Als je enige gereedschap een hamer is

.. dan zie je alleen maar spijkers. Of erger: je ziet nog maar één spijker. We hebben allemaal wel eens last van tunnelvisie. Zo overtuigd als we kunnen zijn van onze eigen zienswijze of statement, dat we gaan hameren. In de veronderstelling dat anderen het ook zo...

Lees meer
Aangeleerde hulpeloosheid

Aangeleerde hulpeloosheid

Als je dieren laat lijden en zij kunnen daar niets tegen doen, gaan ze bij de pakken neerzitten. Ze verpieteren ook qua gezondheid. Dat op zichzelf is niet zo bijzonder, wat wel opmerkelijk is, is dat deze dieren na een treitersessie ook moeilijk in staat zijn om nog...

Lees meer
Over de uitholling van moraliteit

Over de uitholling van moraliteit

Een boeiend artikel van Lenette Schuijt (Managementsite 16 november 2021) dat ook mooi aansluit bij de aandacht voor omgangsvormen in de Tweede Kamer in dezelfde week. "Waarom handelen onze leiders zo weinig vanuit een moreel kompas? Is het een verzet tegen dwingende...

Lees meer
De onbevreesde organisatie – Amy C. Edmondson

De onbevreesde organisatie – Amy C. Edmondson

Met 'De onbevreesde organisatie' zet Amy C. Edmondson het begrip psychologische veiligheid binnen organisaties en teams op de kaart. Dit veelgeprezen boek is gebaseerd op twintig jaar diepgaand onderzoek. Het toont met vele overtuigende praktijkvoorbeelden en...

Lees meer
Betekenisvolle werkrelaties – Ina Ahuis

Betekenisvolle werkrelaties – Ina Ahuis

'Ons leven wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van onze relaties.  Dat is in ons werk niet anders.' In Betekenisvolle werkrelaties laat Ina Ahuis zien wat het vraagt om betekenisvolle werkrelaties aan te gaan én hoe je anderen daarbij kunt ondersteunen en...

Lees meer
Doen wat je belooft

Doen wat je belooft

Onze ouders hebben het ons met de paplepel ingegoten: wat je belooft moet je doen. En die moraal geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders. Logisch dat een kind protesteert als vader bijvoorbeeld een lekker toetje in het vooruitzicht stelt en na de...

Lees meer

Vraag hier ons gratis E-Book aan.:
16 inspirerende time outs voor meetings