trainingen

HET ÉCHTE GESPREK

Vaak voeren we ‘verhullende’ gesprekken. Wat er onder tafel gebeurt, wordt niet besproken. Terwijl daar vaak de kern ligt. En dat leidt tot misverstanden, zowel inhoudelijk als relationeel.

Het échte gesprek is een gesprek waarin ieder:

de intentie heeft om met oprechte nieuwsgierigheid naar de ander te luisteren

de eigen waarheid ter discussie wil stellen

zorgt voor een balans tussen pleiten en onderzoeken

reflecteert op eigen gedrag in actie

de onderstroom verkent

de confrontatie niet schuwt

en durft eerlijk en kwetsbaar te zijn

HOE

Hiermee gaan we aan de slag in een interactieve training waarin inzichten opdoen en oefenen hand in hand gaan. Échte gesprekken zorgen uiteindelijk voor betekenisvolle werkrelaties, meer werkgeluk én betere prestaties.

RESULTATEN

N

Inzicht in nut en noodzaak van het voeren van échte gesprekken

N

Praktische handvatten voor het échte gesprek

N

Gezamenlijke taal en tools

N

Aanzet tot een lerende houding

N

Meer openheid en verbinding binnen het team

“Behalve dat het een inspirerende dag was, heeft het praktisch ook veel opgeleverd. We gaan nu steeds vaker écht het gesprek aan door regelmatig aannames te checken. Onderlinge spanningen zorgen nu niet meer voor misverstanden of ruis.”
“Wat besproken moet worden, is echt bespreekbaar.”

Zie je niet wat je zoekt?
Jouw trainingsvraag ontwerpen we op maat