Gallup & Cliftonstrengths

Gallup

Talent benutten is ook een talent

 

Gallup is een wereldwijd gerenommeerd onderzoeks- en adviesbureau dat data verzamelt en analyseert om organisaties te helpen prestaties te verbeteren. De logica is: zonder goede samenwerking heb je geen betrokken medewerkers. En zonder medewerkers heb je geen bedrijf of organisatie. En dus geen goede bedrijfsresultaten. Er is dus een onderlinge afhankelijkheid.

Gallup is voor Making Sense Together een belangrijke inspiratiebron omdat dat wij wetenschappelijk onderbouwd werk willen doen. En omdat wij in onze eigen praktijk successen boeken dankzij de praktische vertaling van Gallup. Uiteraard voegen wij daar onze eigen kleur en invulling aan toe.

 

Clifton & Gallup

Clifton Strengths is een product van Gallup. Het is een instrument dat ontworpen is om mensen te helpen hun sterke punten te ontdekken en te ontwikkelen. Gezamenlijke taal is daarbij onmisbaar. Het is populair bij individuen, teams en organisaties over de hele wereld: meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd werken al met Clifton Strengths. En dat aantal blijft stijgen.

Het idee van het ontdekken van je sterke punten begon in de jaren ’60 toen Donald O. Clifton, nauw betrokken bij Gallup, ging bestuderen hoe en waarom mensen excelleren in hun werk. In de jaren ’90 is Gallup doorgegaan met dit onderzoek en heeft het de StrengthsFinder quiz ontwikkeld, later omgedoopt tot Clifton Strengths. Clifton Strengths helpt om je sterke punten te identificeren op basis van een reeks vragen en hoe je deze sterke punten kunt gebruiken om je persoonlijke en professionele doelen te bereiken, en om bij te dragen aan de performance van teams en organisaties.

 

Belangrijke onderzoeksresultaten gallup

Gallup heeft door de jaren heen veel belangrijke en omvangrijke onderzoeken en bevindingen gepubliceerd. Hier enkele actuele (2020) voorbeelden:

  1. Gallup heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van werknemers en heeft aangetoond dat betrokken werknemers productiever zijn, minder vaak afwezig zijn, minder snel van baan veranderen en een hogere klanttevredenheid genereren. Met de Q12 test die hiervoor ontwikkeld is, kun je dit aan de hand van 12 vragen, meten. Het geeft leiders meteen zicht op wat hen te doen staat om de betrokkenheid te verbeteren. Cijfers? 30% geeft aan zich echt betrokken te voelen bij de organisatie waar zij voor werken. Van werknemers die zich betrokken voelen bij hun werk, verandert 59% minder vaak van baan, 24% is minder vaak afwezig en 21% is productiever dan werknemers die niet betrokken zijn bij hun werk.
  2. Het ontwikkelen van talenten en sterke punten van mensen is een grote factor voor persoonlijk en professioneel succes. Zij zijn beter in staat om te presteren en zichzelf te ontwikkelen. Dat geldt ook voor teams.
  3. Ook maakte Gallup door grootschalig onderzoek duidelijk hoe groot de invloed van leiders is op de betrokkenheid van werknemers, de prestaties van het team en de algehele bedrijfsresultaten. De cijfers? 70% geeft aan dat leiderschap cruciaal is.
  4. Onderzoek naar welzijn van mensen toont aan dat dit ook sterk wordt beïnvloed door werk en dat het een groot effect heeft op de productiviteit van werknemers.
  5. Gallup doet onderzoek gedaan naar klanttevredenheid en heeft aangetoond dat organisaties die klantgericht zijn, significant beter presteren dan organisaties die dat niet (of niet consequent) zijn.

Wetenschap vertaald naar de praktijk

Misschien voor de hand liggende inzichten? Natuurlijk is welzijn, betrokkenheid en werken vanuit talenten belangrijk. Dat weet iedereen. Maar Gallup maakt het verschil door dit alles wetenschappelijk te onderzoeken, te funderen en aan te scherpen. Dat haalt veel mensen over de streep, en terecht.

En het gaat niet alleen om de overtuigende cijfers. Gallup biedt ook zeer veel praktische tools en programma’s om alle inzichten en conclusies ook echt te kunnen realiseren. Ook bewegen zij constant mee met wat de belangrijke issues van dit moment zijn. Denk dan aan burn-out, verzuim, inclusie & diversiteit, werkgeluk en een psychologisch veilige cultuur.

 

.

Don Clifton-Gallup

Gallup & Clifton

Gallup is in 1935 opgericht door George Gallup, een Amerikaanse statisticus en pionier op het gebied van opiniepeilingen en marktonderzoek. Zijn doel: wetenschappelijke methoden gebruiken voor het meten van de publieke opinie en het begrijpen van de markten en consumentengedrag.
Don Clifton kwam bij Gallup in 1950 als onderzoekspsycholoog (later CEO van Gallup) en bleef actief betrokken bij Gallup tot zijn overlijden in 2003. Hij was een pionier op het gebied van sterktegericht leiderschap en talentontwikkeling en introduceerde de Clifton Strengths. Hij heeft ook veel bijgedragen aan de ontwikkeling van andere methoden en instrumenten op het gebied van management en talentontwikkeling, waaronder het Q12 onderzoek naar betrokkenheid (engagement) van medewerkers.