Diagnose

Engagement scan

ENGAGEMENT SCAN

Als medewerkers betrokken zijn bij hun werk en organisatie en zich blijven ontwikkelen worden  prestaties beter, is er minder ziekteverzuim of verloop en zijn klanten tevredener. Klinkt logisch en belangrijk. Toch wordt hier in veel organisaties niet zo strak op gestuurd als op financiële KPI’s.

Als er weinig gebeurt met de uitkomsten van medewerkerstevredenheid metingen, werkt dat contraproductief. Onvrede of mentaal afhaken nemen toe. Dus áls je meet en de uitkomsten bekend maakt, zet dan ook interventies in om verbeteringen te realiseren.

Onderzoeksbureau Gallup heeft een vragenlijst ontwikkeld van 12 korte concrete vragen, de Q12. Zij ontdekten een sterk verband tussen hoge scores op deze vragenlijst én afname van verzuim, verloop, diefstal, defecten (kwaliteit) en veiligheidsincidenten en een toename in hoge klantbeoordelingen, productiviteit, verkoop en winst.

Effect van engagement

op zakelijke resultaten

41% lager verzuim

24% lager verloop

17% hogere productiviteit

20% hogere verkopen

10% hogere
 klantwaarderingen

21% hogere winstmarge

Bron: “Its the manager” Jim Clifton and Jim Harter.

De kwaliteit van de leidinggevende blijkt de meest bepalende factor te zijn (maar liefst 70%). Lagere scores geven ook direct concrete aanknopingspunten voor verbetering.

Making Sense Together werkt met Gallup samen om een wetenschappelijk gevalideerde meting van het engagement van medewerkers aan te bieden. Door coaching, training en begeleiding van het team en de leidinggevende(n), werken we systematisch toe naar een hogere score op engagement.

Dit diagnose instrument raden we aan als:

Verzuimcijfers zorgen baren of burnout klachten veel voorkomen

Goede medewerkers weggaan die je graag had willen behouden voor de organisatie

Het als manager van een nieuw team lastig is om grip op de teamresultaten te krijgen

Er veel onderstroom of ‘oud zeer’ is wat niet uitgesproken wordt

Er veel klachten van klanten zijn of klanten niet terugkomen

Je de medewerkersbelofte waar wilt maken en echt een goede werkgever wilt zijn

Je goede input wilt voor een te ontwikkelen management development aanbod