Lerende organisatie

Diversiteit en inclusie

DIVERSITEIT GAAT OVER ‘ZIJN’,

INCLUSIVITEIT GAAT OVER ‘DOEN’

Black Lives Matter, LHBTI-rechten, de positie van vrouwen; het zijn maatschappelijke vraagstukken die natuurlijk ook binnen organisaties een rol spelen. Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat elke medewerker zich vrij en welkom voelt? En kun je als organisatie discriminatie op welk vlak dan ook, voorkomen?

Een projectgroep alleen, is niet genoeg

Soms leidt het tot aangepaste beleidsdocumenten waarin diversiteit en inclusie belangrijk worden gemaakt. Er komt daarna bijvoorbeeld een projectgroep of een coördinator die minderheden die uitnodigt om aanpassingen voor te stellen. Toch blijkt het vaak lastig om een cultuur te vormen waarin mensen zich wezenlijk geaccepteerd voelen om hun unieke bijdrage te leveren; daarvoor gezien en gewaardeerd worden; door kunnen stromen naar hogere posities. Terwijl uit onderzoek blijkt dat organisaties met meer diversiteit grotere kans hebben financieel beter te presteren.

Business Case voor Diversiteit & Inclusie

Meer diverse organisaties hebben een grotere kans om het financieel 
beter te doen dan branchegenoten met minder diversiteit.
Verschil in kans op beter presteren tussen de 25% meest en 25% minst diverse organisaties:

Bron: Diversity Wins, How Inclusion Matters, Hunt, Vvian, e.a. Mc Kinsey & Company, May 2020

Diversiteit en inclusie serieus nemen, houdt in onze visie in dat er een rol is voor iedereen in de organisatie. Echte gesprekken hierover kunnen voeren is onontbeerlijk. Over hoe we oprecht benieuwd zijn naar de beleving en mening van de ander. Ook als het ongemakkelijk voelt. Kortom; dat gesprek gaat ook over hóe het gesprek gevoerd wordt. En leiderschap is hierbij cruciaal.

Making Sense Together verzorgt trainingen, theaterinterventies en andere werkvormen, om het échte gesprek hierover op gang te brengen. Uiteraard streven wij zelf ook naar diversiteit in ons team.

 

Klik hieronder als je graag een sparsessie met ons wilt