inspiratie

cognitieve dissonantie

inspiratie

Grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken is essentieel bij de bestrijding ervan. Maar dat dat geen sinecure is, weten we allemaal. Eén van de oorzaken daarvan is dat we zo moeilijk kunnen geloven dat een collega die we aardig vinden, de fout in is gegaan. En dat leidt vaak tot wegkijken of goedpraten. Met alle gevolgen van dien.  

Hoe komt dat?

Dit komt vaak door de psychologische concepten van cognitieve dissonantie en het halo-effect. Even toelichten. Cognitieve dissonantie verwijst naar het ongemakkelijke gevoel dat ontstaat wanneer we geconfronteerd worden met informatie die in strijd is met onze bestaande frames of percepties. In dit geval is het frame dat onze collega aardig is, en de informatie over grensoverschrijdend gedrag staat daar haaks op. Het is moeilijk voor ons om deze tegenstrijdigheid te accepteren, dus vertonen we de neiging om de informatie te bagatelliseren. Of zelfs te ontkennen.

Het halo-effect is een andere factor die meespeelt. Het is de neiging om positieve eigenschappen van een persoon te generaliseren naar andere aspecten van hun persoonlijkheid. Dus als we iemand als aardig beschouwen, is het moeilijk voor om te geloven dat ze iets verkeerds zouden doen.

Waarom kan dit schadelijk zijn?

Het is van vitaal belang om een cultuur van vertrouwen en open communicatie op te bouwen zodat mensen zich veilig voelen om (ook als omstander) iemand aan te spreken op onwenselijk gedrag. Liefst zelfs vóórdat het uit hand de hand loopt.

Bovendien moeten we luisteren naar degenen die met een melding van grensoverschrijdend gedrag naar voren komen en hen serieus nemen. We moeten zorgen voor een eerlijk en objectief onderzoek om de waarheid vast te stellen. Ook in het belang van de vermeende overtreder. Want iemand vals beschuldigen is in feite ook een vorm van ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Wat helpt?

Ten eerste moeten we erkennen dat niemand immuun is voor grensoverschrijdend gedrag, ongeacht hoe aardig ze lijken. Ten tweede is het belangrijk om te beseffen dat aannames tot verkeerde conclusies en acties kunnen leiden. Dus hoe toets je dan je eigen (en elkaars) conclusies of frames?

De interpretatieladder van Chris Argyris, grondlegger van de Lerende Organisatie en ooit leermeester van Amy Edmondson, kan helpen bij het begrijpen en aanpakken van de uitdagingen die zich voordoen wanneer we proberen te geloven dat een aardige collega ergens over de schreef is gegaan. Argyris heeft deze ladder ontwikkeld om het interpretatie proces te illustreren. Dat geeft inzicht. Maar het is ook een praktische tool omdat het helpt om terug te gaan naar de feiten en conclusies te evalueren of bij te stellen.

Onderaan de ladder liggen alle feiten die meespelen. Van daaruit volgen 4 stappen.

  1. WAT MIJ OPVALT. Onder invloed van ons wereldbeeld en frames (‘die collega is aardig’) zien en selecteren we bepaalde feiten.
  2. WAT DAT BETEKENT VOOR MIJ. Nu beginnen interpretaties en aannames een rol te spelen. Mensen beginnen bijvoorbeeld te speculeren over óf die collega zich wel op een bepaalde manier gedroeg.
  3. WAT IK VIND. We zetten onze interpretaties vervolgens om in oordelen en conclusies, met inbegrip van het toewijzen van intenties (“Hij zal het echt niet zo bedoeld hebben.”).
  4. WAT IK DOE. We ondernemen acties (gedrag) die logischerwijs passen bij onze conclusies. Dit kunnen acties zijn zoals het ontkennen van de ernst of het verspreiden van tegen-geruchten.

Door je eigen ladder van onder naar boven toe delen, geef je inzicht in je eigen proces. Door van boven naar beneden vragen te stellen, ontdek je hoe het bij de ander werkt. Als je de ladders naast elkaar zet, wordt het aantal geselecteerde feiten vanzelf groter. . En zo neemt je kans op (her)bezinning toe. Bovendien voorkom je dat conclusies in beton gegoten oordelen worden.

Meer weten over het werken met de ladder en de methodiek van Chris Argyris? Boek hieronder een vrijblijvend gesprek met ons in. We denken graag mee over hoe je binnen jullie organisatie het échte gesprek voert.

Over waarheid en feiten

Over waarheid en feiten

We zijn als mens gewend om de feiten te selecteren die ons perspectief of belang bevestigen. In gesprek zijn met mensen die een ander perspectief hebben, zorgt ervoor dat we ons eigen beeld verrijken. Dat we in beweging blijven. Best lastig want we leven allemaal ook...

Lees meer
It takes two to tango

It takes two to tango

Het lijkt soms dat psychologische veiligheid en conflict niet samen kunnen gaan. Maar als ze samen dansen, ontstaat er juist een prachtige synergie die de teamdynamiek verrijkt. Je kunt denken dat als je een veilige omgeving wilt creëren, je conflicten moet vermijden....

Lees meer
Tevredenheid is fijn. Betrokkenheid is mooier.

Tevredenheid is fijn. Betrokkenheid is mooier.

Verzuim, vertrek, tegenvallende resultaten, gedoe tussen collega’s of teams: je wilt het natuurlijk allemaal voorkomen. Maar de realiteit is dat die uitdagingen er nu eenmaal zijn; soms staren ze je in het gezicht, soms staan ze om een hoekje verdekt opgesteld. Als...

Lees meer
Workplace learning

Workplace learning

Als CONTINU leren en ontwikkelen binnen je organisatie je doel is, duik dan vooral eens in ‘Workplace Learning’ van Nigel Paine, een praktische, evidence-based gids voor een lerende cultuur en meer engagement van medewerkers. Het is helder en toegankelijk geschreven...

Lees meer
Talenten koesteren

Talenten koesteren

We kunnen nog meer liefde en werkgeluk creëren als we bewust waarderend kijken naar talenten van onszelf en van collega's. Als we ons richten op wat er van nature in ons zit en hoe we dit nog verder kunnen laten groeien. Als we dezelfde taal spreken als het over...

Lees meer
Een veilige cultuur creëer je samen

Een veilige cultuur creëer je samen

Hoe verandert een gave, begerenswaardige werkplek, waar veel mensen bij willen horen, gaandeweg in een onveilige werkplek die publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld? Op dit moment is DWDD het gesprek van de dag, maar het kan in principe elke organisatie...

Lees meer
Diversiteit en inclusie: hoe dan?

Diversiteit en inclusie: hoe dan?

Goed werkgeverschap gaat onder andere over diversiteit. Organisaties presteren beter als zij een grote diversiteit aan mensen in dienst hebben. Voorwaarde is wel dat het onderdeel uitmaakt van de Bedoeling. En dat leidinggevenden hier goed en consequent mee omgaan....

Lees meer
Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag?

Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag?

Wat begon met een hashtag ‘regen’ (MeToo) is inmiddels een kolkende stroom van meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag geworden. Dagelijks horen we over nieuwe ‘gevallen’, waarbij publieke figuren hard worden veroordeeld. Maar het vindt ook buiten de...

Lees meer
Een goede leider

Een goede leider

Een goede leider organiseert en onderzoekt het eigen ongelijk. In dit mooie interview licht Marilieke Engbers toe hoe belangrijk dat is. En waarom er ruimte moet zijn voor verschillende perspectieven, wil je van goed leiderschap (en goede samenwerking) kunnen...

Lees meer
Voorbeeld doet volgen

Voorbeeld doet volgen

Onze klanten willen graag werken aan betekenisvolle werkrelaties door zich te richten op diversiteit in het team, psychologische veiligheid en reflectie op het ontstaan van (en grip krijgen op) patronen. In NRC (23 dec 2021) lazen we een inspirerend interview met...

Lees meer
Duik in de onderstroom

Duik in de onderstroom

De onderstroom. Het is inmiddels een bekend ‘label’ voor wat er niet gezegd of besproken wordt, maar wat wèl bepalend is. Ook op de werkvloer.Hoe groter het verschil tussen wat we zeggen en wat we denken en voelen, hoe ‘dieper’ de onderstroom is.Meestal weet je het...

Lees meer
de 4 niveaus van Psychologische Veiligheid

de 4 niveaus van Psychologische Veiligheid

Het begrip ‘Psychologische Veiligheid’ op zich klinkt misschien wat academisch maar het gaat in feite over heel begrijpelijke en menselijke behoeftes als: je mening kunnen geven, twijfels uiten, elke vraag kunnen stellen, fouten bespreekbaar maken, nieuwe ideeën...

Lees meer
De grote impact van theater interventies

De grote impact van theater interventies

Ter leering ende vermaeck. Deze uitdrukking, waarvan de herkomst niet helemaal duidelijk is, bouwt voort op de aloude gedachte dat iets nuttigs ook aangenaam kan zijn; zo bestaat er het Latijnse gevleugelde woord miscere utile dulci (naar Horatius): 'het nuttige met...

Lees meer
Ontdek je sterke punten

Ontdek je sterke punten

Making Sense Together werkt onder andere aan talentontwikkeling. Veel organisaties zijn nog vooral gericht op zwakheden (of eufemistisch 'ontwikkelpunten' genoemd). Wat niet goed gaat krijgt in het algemeen nu eenmaal meer aandacht. Talenten worden wel gezien en benut...

Lees meer
Ik én wij

Ik én wij

Niet elke revolutie ging zo snel als de huidige. 9000 jaar geleden begonnen mensen hun voedselvoorziening te organiseren: de agrarische revolutie. Dagelijkse ontwikkelingen verliepen nog traag. 200 jaar terug hadden we de industriële revolutie. Het tempo lag...

Lees meer
In gesprek met Amy Edmondson

In gesprek met Amy Edmondson

Volgens Harvard University's Dr. Amy Edmondson is psychologische veiligheid een essentiële voorwaarde binnen onze huidige kenniseconomie. Als medewerkers (op elke laag van de organisatie) geen vrijheid ervaren om hun gedachten, twijfels, fouten en ideeën te delen,...

Lees meer
Als je enige gereedschap een hamer is

Als je enige gereedschap een hamer is

.. dan zie je alleen maar spijkers. Of erger: je ziet nog maar één spijker. We hebben allemaal wel eens last van tunnelvisie. Zo overtuigd als we kunnen zijn van onze eigen zienswijze of statement, dat we gaan hameren. In de veronderstelling dat anderen het ook zo...

Lees meer
Aangeleerde hulpeloosheid

Aangeleerde hulpeloosheid

Als je dieren laat lijden en zij kunnen daar niets tegen doen, gaan ze bij de pakken neerzitten. Ze verpieteren ook qua gezondheid. Dat op zichzelf is niet zo bijzonder, wat wel opmerkelijk is, is dat deze dieren na een treitersessie ook moeilijk in staat zijn om nog...

Lees meer
Over de uitholling van moraliteit

Over de uitholling van moraliteit

Een boeiend artikel van Lenette Schuijt (Managementsite 16 november 2021) dat ook mooi aansluit bij de aandacht voor omgangsvormen in de Tweede Kamer in dezelfde week. "Waarom handelen onze leiders zo weinig vanuit een moreel kompas? Is het een verzet tegen dwingende...

Lees meer
De onbevreesde organisatie – Amy C. Edmondson

De onbevreesde organisatie – Amy C. Edmondson

Met 'De onbevreesde organisatie' zet Amy C. Edmondson het begrip psychologische veiligheid binnen organisaties en teams op de kaart. Dit veelgeprezen boek is gebaseerd op twintig jaar diepgaand onderzoek. Het toont met vele overtuigende praktijkvoorbeelden en...

Lees meer
Betekenisvolle werkrelaties – Ina Ahuis

Betekenisvolle werkrelaties – Ina Ahuis

'Ons leven wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van onze relaties.  Dat is in ons werk niet anders.' In Betekenisvolle werkrelaties laat Ina Ahuis zien wat het vraagt om betekenisvolle werkrelaties aan te gaan én hoe je anderen daarbij kunt ondersteunen en...

Lees meer
Doen wat je belooft

Doen wat je belooft

Onze ouders hebben het ons met de paplepel ingegoten: wat je belooft moet je doen. En die moraal geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders. Logisch dat een kind protesteert als vader bijvoorbeeld een lekker toetje in het vooruitzicht stelt en na de...

Lees meer

Vraag hier ons gratis E-Book aan.:
16 inspirerende time outs voor meetings