trainingen

Deep Democracy

“if you can feel into both sides and articulate them, growing together happens.”

Arnold Mindell

 

Iedereen zal herkennen dat besluiten met enige regelmaat worden tegengewerkt omdat niet iedereen het ermee eens was of zich in het proces gehoord heeft gevoeld. En zo gaat er dan energie, efficiëntie en kracht verloren.
Deep Democracy is een praktische en krachtige methode om de wijsheid van het team maximaal te benutten en besluiten met 100% draagvlak te bereiken. Verschillen niet wegpoetsen, maar onderzoeken. Want negeren van de minderheidsstem vertraagt het proces achteraf… Deep Democracy faciliteert hierin door, in het tempo van de groep, de waterlijn te laten zakken en de onderstroom zichtbaar en hanteerbaar te maken.

Wat is Deep Democracy 

  Besluitvorming met aandacht en waardering voor álle opvattingen

  Inclusieve werkcultuur bevorderen, elke stem doet ertoe

  Doen wat de bedoeling is!

HOE

Wij faciliteren teams bij het uitwisselen van verschillende standpunten door te zorgen dat iedereen zich uitspreekt en gehoord wordt. Zowel de Ja-zeggers als de Nee-zeggers. In verschillende werkvormen onderzoeken teamleden wat er leeft in het team en wat ieder belangrijk vindt. Hierdoor leren zij zichzelf en elkaar beter kennen en ontstaat inzicht en grip op de situatie. Iedereen krijgt evenveel ruimte voor inbreng.

Een aantal teamleden is gecertificeerd Deep Democracy begeleider. Inge Smak is onze expert hierin. Zij is tevens gecertificeerd opleider van dit gedachtegoed.

RESULTATEN

N

Gelijkwaardige werkrelaties op basis van onderling vertrouwen

N

Onrust en spanning (in de onderstroom) zijn bespreekbaar en patronen worden doorbroken

N

Betere kwaliteit van de gesprekken

N

Meer daadkracht door grotere zelfstandigheid en invloed

N

Meer zelfinzicht en inclusie

N

Feedback vragen en geven wordt normaal Talenten komen tot hun recht Werkplezier stijgt!

Level 1, 2 en 3 Deep Democracy

Het is ook mogelijk om in-company de gecertificeerde levels te behalen. Onder meer geschikt voor teamleiders, HR-adviseurs, team coaches en docenten. Inge Smak is gecertificeerd Deep Democracy opleider.

Level 1 Kennismaken met de stappen om een (psychologisch) veilig en open leerklimaat te creëren en anders te kijken naar groepsdynamiek;

Level 2 Bekwamen in de toepassing van de tools in dagelijkse situaties zoals
besluitvorming en het vergroten van commitment en eigenaarschap.

Level 3 Conflictsituaties faciliteren in teams & groepen om zo transformaties te realiseren en een groep door deze spanning heen te helpen.

Wil je meer weten hierover? Vraag dan vrijblijvend een spargesprek met ons aan.

Zie je niet wat je zoekt?
Jouw trainingsvraag ontwerpen we op maat