inspiratie

De grote impact van heaterinterventies - Making Sense Together

inspiratie

Ter leering ende vermaeck. Deze uitdrukking, waarvan de herkomst niet helemaal duidelijk is, bouwt voort op de aloude gedachte dat iets nuttigs ook aangenaam kan zijn; zo bestaat er het Latijnse gevleugelde woord miscere utile dulci (naar Horatius): ‘het nuttige met het aangename verenigen’.

Dat is waar theater ook over gaat. En misschien kun je wel stellen dat ‘vermaak’ het generieke doel is. Wat niet alleen betekent dat je scheef in je stoel hangt van het lachen. Het gaat ook over ontroering en vele andere emoties. En om het herkennen van emoties en situaties, die dan (hopelijk) ook tot reflectie of goede gesprekken leidt.

Making Sense Together maakt veelvuldig gebruik van theater interventies. Omdat mensen ervan leren. Theater maakt gedrag en situaties concreet herkenbaar en helpt om in gesprek te raken met elkaar over belangrijke thema’s. Maar we zetten theater interventies ook in omdat theater ‘vermaakt’. Het plezier en het lachen, zijn essentiële ‘transportmiddelen’ van inzichten. Bovendien zorgt het ervoor dat allemaal niet zo zwaar hoeft te zijn. Plezier is bovendien een grote motivator!

Wat zegt de wetenschap?

We zijn er al lang geleden ingedoken en delen hier graag een aantal wetenschappelijke studies en inzichten met je over de effecten van theater als interventie.

Do the right thing

Er zijn verschillende studies die laten zien dat theater positieve psychologische en sociale effecten oplevert. Een mooi onderzoek daarover, genaamd ‘Do the Right Thing’, werd gedaan door Felten, Emmen & Keuzenkamp (2015). Daaruit blijkt dat met name theater het empathisch vermogen van mensen voedt, waardoor negatieve gevoelens (over homoseksualiteit in dit geval) afnemen. Bijvoorbeeld door ervaringen van discriminatie en uitsluiting, en de negatieve gevolgen hiervan voor mensen, in beeld te brengen.

Het voordeel van theater ten opzichte van natuurlijke interacties tussen groepen mensen is dat het publiek meegenomen wordt in een menselijk verhaal. Doordat het publiek een voorstelling min of meer ondergaat, wordt de ruimte om weerstand te bieden kleiner.  

Wijktheater

Een ander mooi voorbeeld en onderzoek gaat over wijktheater als sociale interventie. Het
bijzondere aan wijktheater is dat wijkbewoners op verschillende manieren kunnen
participeren; als publiek, als vrijwilliger bij de productie of als acteur. Uit onderzoek naar het theaterproject ‘Kaap de Goede Hoop’ van het Rotterdamse Wijktheater blijkt dat bewoners zich door wijktheater meer verbonden voelden met de wijk. Ook voelden mensen zich erkend, gehoord en zelfverzekerder.

Sommige studies vinden verbanden tussen zowel dans, muziek, theater als beeldende kunst, en een verbeterd mentaal welbevinden onder ouderen. Meer specifiek laten deze zien interventies negatieve gevoelens van angst en depressie verminderen en gevoelens van plezier juist toenemen. Op cognitief niveau signaleren onderzoekers een versterkt probleemoplossend vermogen en een verbetering in de reactiesnelheid. Hoogleraar aan de Leidse Universiteit Yra van Dijk deed bijvoorbeeld onderzoek naar de effecten van theater (in combinatie met poëzie en muziek) bij ouderen met dementie. Mensen bleken na een aantal voorstellingen minder verward, voelden zich meer thuis en reageerden alerter op activiteiten in hun omgeving (Van Dijk, e.a., 2011).

Stevige onderbouwing

Wij wisten het al maar de kracht van theater interventies kan dus rekenen op een stevige wetenschappelijke onderbouwing: in verschillende settings werkt het positief in op sociale verbinding, kennis, bewustwording van houding en/of gedrag en is daarom een succesvolle interventie om verandering bij mensen teweeg te brengen.

Kwaliteit telt natuurlijk ook

Je kunt niet zomaar wat doen. Om de vruchten te kunnen plukken, is een aantal voorwaarden onmisbaar:

  • Het niveau moet aansluiten op het niveau van deelnemers;
  • Er is een open en veilige sfeer nodig zodat deelnemers zich op hun gemak voelen om zich te uiten;
  • Herkenbare elementen voor de doelgroep mogen niet ontbreken. Maatwerk dus;
  • De begeleiders van de interventie moeten aandacht, geduld, interesse en sensitiviteit voor de doelgroep hebben;
  • De grootste effecten worden bereik als er professionele acteurs ingezet worden.

Kijk eens aan! Laat dat nu allemaal precies zijn wat wij doen als we theaterinterventies inzetten. Soms staan de interventies op zichzelf, bijvoorbeeld tijdens een jaaropening. Maar vaker integreren we de interventies in een traject.

Meer weten? Kijk dan even bij onze verschillende theater interventies.

Over waarheid en feiten

Over waarheid en feiten

We zijn als mens gewend om de feiten te selecteren die ons perspectief of belang bevestigen. In gesprek zijn met mensen die een ander perspectief hebben, zorgt ervoor dat we ons eigen beeld verrijken. Dat we in beweging blijven. Best lastig want we leven allemaal ook...

Lees meer
Die collega doet zoiets niet

Die collega doet zoiets niet

Grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken is essentieel bij de bestrijding ervan. Maar dat dat geen sinecure is, weten we allemaal. Eén van de oorzaken daarvan is dat we zo moeilijk kunnen geloven dat een collega die we aardig vinden, de fout in is gegaan. En dat...

Lees meer
It takes two to tango

It takes two to tango

Het lijkt soms dat psychologische veiligheid en conflict niet samen kunnen gaan. Maar als ze samen dansen, ontstaat er juist een prachtige synergie die de teamdynamiek verrijkt. Je kunt denken dat als je een veilige omgeving wilt creëren, je conflicten moet vermijden....

Lees meer
Tevredenheid is fijn. Betrokkenheid is mooier.

Tevredenheid is fijn. Betrokkenheid is mooier.

Verzuim, vertrek, tegenvallende resultaten, gedoe tussen collega’s of teams: je wilt het natuurlijk allemaal voorkomen. Maar de realiteit is dat die uitdagingen er nu eenmaal zijn; soms staren ze je in het gezicht, soms staan ze om een hoekje verdekt opgesteld. Als...

Lees meer
Workplace learning

Workplace learning

Als CONTINU leren en ontwikkelen binnen je organisatie je doel is, duik dan vooral eens in ‘Workplace Learning’ van Nigel Paine, een praktische, evidence-based gids voor een lerende cultuur en meer engagement van medewerkers. Het is helder en toegankelijk geschreven...

Lees meer
Talenten koesteren

Talenten koesteren

We kunnen nog meer liefde en werkgeluk creëren als we bewust waarderend kijken naar talenten van onszelf en van collega's. Als we ons richten op wat er van nature in ons zit en hoe we dit nog verder kunnen laten groeien. Als we dezelfde taal spreken als het over...

Lees meer
Een veilige cultuur creëer je samen

Een veilige cultuur creëer je samen

Hoe verandert een gave, begerenswaardige werkplek, waar veel mensen bij willen horen, gaandeweg in een onveilige werkplek die publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld? Op dit moment is DWDD het gesprek van de dag, maar het kan in principe elke organisatie...

Lees meer
Diversiteit en inclusie: hoe dan?

Diversiteit en inclusie: hoe dan?

Goed werkgeverschap gaat onder andere over diversiteit. Organisaties presteren beter als zij een grote diversiteit aan mensen in dienst hebben. Voorwaarde is wel dat het onderdeel uitmaakt van de Bedoeling. En dat leidinggevenden hier goed en consequent mee omgaan....

Lees meer
Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag?

Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag?

Wat begon met een hashtag ‘regen’ (MeToo) is inmiddels een kolkende stroom van meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag geworden. Dagelijks horen we over nieuwe ‘gevallen’, waarbij publieke figuren hard worden veroordeeld. Maar het vindt ook buiten de...

Lees meer
Een goede leider

Een goede leider

Een goede leider organiseert en onderzoekt het eigen ongelijk. In dit mooie interview licht Marilieke Engbers toe hoe belangrijk dat is. En waarom er ruimte moet zijn voor verschillende perspectieven, wil je van goed leiderschap (en goede samenwerking) kunnen...

Lees meer
Voorbeeld doet volgen

Voorbeeld doet volgen

Onze klanten willen graag werken aan betekenisvolle werkrelaties door zich te richten op diversiteit in het team, psychologische veiligheid en reflectie op het ontstaan van (en grip krijgen op) patronen. In NRC (23 dec 2021) lazen we een inspirerend interview met...

Lees meer
Duik in de onderstroom

Duik in de onderstroom

De onderstroom. Het is inmiddels een bekend ‘label’ voor wat er niet gezegd of besproken wordt, maar wat wèl bepalend is. Ook op de werkvloer.Hoe groter het verschil tussen wat we zeggen en wat we denken en voelen, hoe ‘dieper’ de onderstroom is.Meestal weet je het...

Lees meer
de 4 niveaus van Psychologische Veiligheid

de 4 niveaus van Psychologische Veiligheid

Het begrip ‘Psychologische Veiligheid’ op zich klinkt misschien wat academisch maar het gaat in feite over heel begrijpelijke en menselijke behoeftes als: je mening kunnen geven, twijfels uiten, elke vraag kunnen stellen, fouten bespreekbaar maken, nieuwe ideeën...

Lees meer
Ontdek je sterke punten

Ontdek je sterke punten

Making Sense Together werkt onder andere aan talentontwikkeling. Veel organisaties zijn nog vooral gericht op zwakheden (of eufemistisch 'ontwikkelpunten' genoemd). Wat niet goed gaat krijgt in het algemeen nu eenmaal meer aandacht. Talenten worden wel gezien en benut...

Lees meer
Ik én wij

Ik én wij

Niet elke revolutie ging zo snel als de huidige. 9000 jaar geleden begonnen mensen hun voedselvoorziening te organiseren: de agrarische revolutie. Dagelijkse ontwikkelingen verliepen nog traag. 200 jaar terug hadden we de industriële revolutie. Het tempo lag...

Lees meer
In gesprek met Amy Edmondson

In gesprek met Amy Edmondson

Volgens Harvard University's Dr. Amy Edmondson is psychologische veiligheid een essentiële voorwaarde binnen onze huidige kenniseconomie. Als medewerkers (op elke laag van de organisatie) geen vrijheid ervaren om hun gedachten, twijfels, fouten en ideeën te delen,...

Lees meer
Als je enige gereedschap een hamer is

Als je enige gereedschap een hamer is

.. dan zie je alleen maar spijkers. Of erger: je ziet nog maar één spijker. We hebben allemaal wel eens last van tunnelvisie. Zo overtuigd als we kunnen zijn van onze eigen zienswijze of statement, dat we gaan hameren. In de veronderstelling dat anderen het ook zo...

Lees meer
Aangeleerde hulpeloosheid

Aangeleerde hulpeloosheid

Als je dieren laat lijden en zij kunnen daar niets tegen doen, gaan ze bij de pakken neerzitten. Ze verpieteren ook qua gezondheid. Dat op zichzelf is niet zo bijzonder, wat wel opmerkelijk is, is dat deze dieren na een treitersessie ook moeilijk in staat zijn om nog...

Lees meer
Over de uitholling van moraliteit

Over de uitholling van moraliteit

Een boeiend artikel van Lenette Schuijt (Managementsite 16 november 2021) dat ook mooi aansluit bij de aandacht voor omgangsvormen in de Tweede Kamer in dezelfde week. "Waarom handelen onze leiders zo weinig vanuit een moreel kompas? Is het een verzet tegen dwingende...

Lees meer
De onbevreesde organisatie – Amy C. Edmondson

De onbevreesde organisatie – Amy C. Edmondson

Met 'De onbevreesde organisatie' zet Amy C. Edmondson het begrip psychologische veiligheid binnen organisaties en teams op de kaart. Dit veelgeprezen boek is gebaseerd op twintig jaar diepgaand onderzoek. Het toont met vele overtuigende praktijkvoorbeelden en...

Lees meer
Betekenisvolle werkrelaties – Ina Ahuis

Betekenisvolle werkrelaties – Ina Ahuis

'Ons leven wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van onze relaties.  Dat is in ons werk niet anders.' In Betekenisvolle werkrelaties laat Ina Ahuis zien wat het vraagt om betekenisvolle werkrelaties aan te gaan én hoe je anderen daarbij kunt ondersteunen en...

Lees meer
Doen wat je belooft

Doen wat je belooft

Onze ouders hebben het ons met de paplepel ingegoten: wat je belooft moet je doen. En die moraal geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders. Logisch dat een kind protesteert als vader bijvoorbeeld een lekker toetje in het vooruitzicht stelt en na de...

Lees meer

Vraag hier ons gratis E-Book aan.:
16 inspirerende time outs voor meetings