Lerende organisatie

De bedoeling

ALS JE WEET WAAROM, DAN WEET JE OOK HOE

Wouter Hart heeft met zijn boeken de vinger op de zere plek gelegd: als medewerkers vanuit de Bedoeling werken en van daaruit contact maken met elkaar en met de klant, zijn de resultaten vele malen beter. Ook is duidelijk dat de systeemwereld en de procedures ondersteunend moeten zijn aan dat contact, in plaats van leidend – wat in veel organisaties ongewild zo is gegroeid. Dan is de professional meer bezig met het voldoen aan regels en KPI’s dan met wat een klant in het hier en nu nodig heeft. Het feit dat de boodschap van Wouter Hart zo omarmd wordt, zegt iets over hoe herkenbaar het is voor veel mensen. Hart spreekt over de Bedoeling (de visie van de organisatie) niet als iets ‘doods’ op papier, maar als een levend continu reflectiemechanisme; voor en tussen de mensen die het werk doen.

Making Sense Together ontwerpt en faciliteert interventies om in gesprek te gaan over de Bedoeling en te reflecteren op ieders eigen werk en rol daarin. Dit doen we onder andere met:

Regietheater

Visie creatie of visie herijking sessies

Casuïstiek besprekingen

‘Dit-kan-niet-waar-zijn' sessies

Storytelling (bij het concretiseren van de Bedoeling)

De leerkracht die zoveel tijd kwijt was met het bijhouden van alle lesplannen en cito scores dat ze er niet toekwam om aandacht te geven aan een leerling die het thuis moeilijk had.

Of de gemeenteambtenaar die wel procedurevereisten van het subsidiebeleidsplan doorliep bij een subsidieaanvraag, maar niet vroeg wat de maatschappelijke organisatie nu eigenlijk bijdroeg aan het behalen van de beleidsdoelen.

Of de toeslagenaffaire die ons heeft laten zien waar te veel vertrouwen in algoritmes en systemen, toe kan leiden.

De roep om maatwerk te kunnen en mogen leveren en je uit te kunnen spreken als je denkt dat er iets misgaat voor klanten, is belangrijk voor medewerkers en voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Klik hieronder als je graag een sparsessie met ons wilt