Lerende organisatie

COMPLIANCE EN INTEGRITEIT

IS MOREEL KOMPAS LEIDEND? OF TOCH DE PAKKANS?

In veel organisaties zijn veiligheids- en kwaliteitsprocedures van groot belang. Medewerkers moeten zich hieraan gehouden voelen. Niet zozeer uit angst voor de consequenties van non-compliance maar vanuit een doorleefd begrijpen wat het belang is. Dat vraagt veel aandacht vanuit leidinggevenden.

Compliance, en daarmee ook integriteitsvraagstukken, lenen zich bij uitstek voor theatrale interventies omdat we hiermee een gedeelde beleving creëren waarin dilemma’s en veel voorkomende casuïstiek herkenbaar neergezet worden. Via de acteurs wordt het gesprek met elkaar gevoerd over de beleving en het belang van compliance en integriteit. Ook verzorgen wij trainingen over het échte gesprek, elkaar aanspreken op non-compliance en integriteitsschendingen.

 

Klik hieronder als je graag een sparsessie met ons wilt