COMMUNICATIE EN SAMENWERKING


In dit traject  gaat het om het versterken van de samenwerking en het vergroten van de psychologische veiligheid in het team.
Op basis van de behoeften wordt in co-creatie een helder plan van aanpak gemaakt, dat tussentijds wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast. 
Onze aanpak bestaat onder andere uit: de Teamrollen van Belbin en de introductie van taal en tools die het échte gesprek over de samenwerking, structureel faciliteren.  

 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

 

Teamrollen van Belbin 

De combinatie van verschillende talenten bepaalt voor een groot deel het succes van een team. De teamrollen van Belbin geven inzicht in gedragsvoorkeuren, persoonlijke kwaliteiten en de onderlinge dynamiek. Belbin heeft grootschalig empirisch onderzoek gedaan naar hoe je succesvolle teams bouwt. Uit dit onderzoek blijkt dat de meest succesvolle teams zeer gevarieerd van samenstelling zijn. Belbin stelt dat de leden van een team, naast hun professionele en organisatorische rol, ook altijd een karakterrol of ’team rol’ inbrengen: de kenmerkende manier waarop zij hun persoonlijke eigenschappen inzetten en in de interactie met anderen vormgeven.

De één is heel besluitvaardig, de ander juist heel bedachtzaam. Iemand is heel resultaatgericht, terwijl de ander de sfeer in het team vooropstelt. Uit zijn onderzoek blijkt tevens dat al deze voor het team noodzakelijke kwaliteiten NIET in één persoon te verenigen zijn. Er bestaan dus bijzonder weinig schapen met vijf poten.

De teamleden krijgen inzicht in de teamrollen van zichzelf die van hun collega’s, en wat dat betekent voor de onderlinge communicatie en verwachtingen van de samenwerking. We maken een SWOT analyse van het team en geven handvatten voor een effectieve samenwerking.

Taal en tools voor het échte gesprek

Na het werken met de Teamrollen snapt iedereen de verschillen beter, maar dit neemt  ‘spanning’ tussen de voorkeursstijlen nog niet weg. Daarom introduceren wij vervolgens het gedachtegoed van Chris Argyris over de lerende organisatie. Dit biedt hulpmiddelen om tot lerende gesprekken te komen.

We spelen herkenbare scènes aan de hand waarvan we de hulpmiddelen introduceren. We doen dit op een aanstekelijke manier waarbij we de deelnemers uitnodigen om actief mee te doen en via de scènes met elkaar in gesprek te gaan en te reflecteren op wat er in de scènes (en dus ook in het team) gebeurt. Zo werken we aan bewustwording van ieders mechanismes, de onuitgesproken gedachten en gevoelens die in de onderstroom doorwerken, en persoonlijke ineffectieve patronen.

We introduceren het Wederzijds Leren Model dat duidelijke handvatten biedt voor een lerende houding. Het échte gesprek oefenen, gebeurt met acteurs.

Al deze taal en tools helpen het team om de samenwerking psychologisch veilig te maken.

 

“Al was het af en toe best confronterend, dit traject heeft ons veel gebracht. En dat was nodig ook. We hebben ook veel gelachen trouwens!
De onderstroom boven water krijgen dat is vanaf nu ons doel. Naast alle andere dingen die we hebben geleerd.”

“Dit traject is zeer waardevol geweest voor ons team. Ieder van ons is gegroeid in persoonlijk leiderschap en als team zijn we veel hechter geworden. Chapeau voor jullie!”

RESULTAAT

N

Inzicht in eigen en elkaars kwaliteiten

N

Een ‘meta-taal’ waarmee het team de samenwerking bespreekbaar kan maken op een manier die de relaties verstevigt

N

Compassie voor elkaars stokpaardjes en valkuilen

N

Inzicht in persoonlijke ontwikkelpunten en die van het team en dat kunnen vertalen naar concrete, praktijkgerichte acties