begeleiding bij zelfsturing


Kiezen voor zelfsturende teams vraagt om heldere doelen, duidelijke randvoorwaarden en goede begeleiding. Het heeft geen zin om zelforganisatie te beschouwen als iets wat je als MT ‘snel even implementeert’ en de teams vervolgens zelf het wiel uit te laten vinden.

 

 Wie geïnspireerd is, wordt zelfsturend

 Nietzsche

Wij geloven dat zelfsturing heel effectief kan zijn mits :

De teams een helder beeld hebben van waar zij zichzelf naar toe moeten organiseren, met duidelijke kaders en voldoende tijd en ruimte voor de opstart

De medewerkers zich emotioneel verbonden voelen met de organisatie en haar missie en bereid zijn om naast de vrijheid die ze krijgen, ook de verantwoordelijkheid te pakken die nodig is om zelfsturing te laten slagen

De rolverdeling door iedereen gedragen wordt

De transitie naar een zelfsturende organisatie door alle onderdelen van de organisatie wordt gedragen en ondersteund

Er vertrouwen is in de kracht, creativiteit, oplossend vermogen en kennis van elke medewerker. Dat betekent o.a. dat de managers (als die er nog zijn) een coachende rol hebben

Er psychologische veiligheid is binnen het team

Er aandacht en een goed plan is voor de niet meer 'in charge' zijnde managers

In co-creatie begeleiden wij organisaties en teams op een inspirerende manier naar zelfsturing toe, waarbij we aan alle bovenstaande criteria aandacht schenken.

“Als team hebben we heel veel gehad aan de coaching on the job sessies! Door alles wat we geleerd hebben over onze rolinvulling, de manier van overleggen, gaan staan voor wat wij nodig hebben, heldere communicatie en zoveel meer, staan we nu als team zo stevig.”

“We hebben hele praktische handvatten gekregen om onze onderlinge communicatie (en ook naar boven toe) veel helderder en directer te maken.”