BEGELEIDING BIJ GEDOE IN HET TEAM


Om allerlei redenen kan er in teams ‘gedoe’ ontstaan. Dat kan zich uiten in roddelen, cynische grappen maken, elkaar negeren tot zelfs elkaar opzettelijk tegenwerken. Als daar niet op tijd aandacht aan wordt geschonken, kunnen er hardnekkige patronen ontstaan.

  Pas wanneer je leert te begrijpen in plaats van te reageren,
ontstaat er echt contact

Afhankelijk van wat er speelt, maken we in samenspraak een plan van aanpak. Voorop staat dat er genoeg veiligheid gecreëerd wordt om op een constructieve manier de onderstroom te onderzoeken. De onderstroom heeft te maken met bewuste en onbewuste gedachten, gevoelens en overtuigingen die vaak niet uitgesproken worden, maar wel voor een groot deel het groepsgedrag (en de sfeer) bepalen.

We zetten interactieve en inzicht gevende werkvormen in, zoals Spiegelscènes en Deep Democracy. Interventies die het makkelijk maken om de ongezegde gevoelens en gedachten te bespreken. Oftewel, om het échte gesprek blijvend met elkaar te voeren.

“Dit heeft voor zoveel opheldering gezorgd en op zo’n fijne manier! Het schuurde een beetje in het team, maar die spanning is echt uit de lucht.”

“Ik had verwacht dat de sessies heel spannend zouden zijn, maar door de laagdrempelige begeleiding viel dat gelukkig enorm mee.”

RESULTAAT

N

Zicht op ineffectieve communicatiepatronen

N

Meer bereidheid om zich te verplaatsen in het perspectief van de ander

N

Inzicht in persoonlijke beperkende overtuigingen

N

Groter onderling begrip

N

Taal en tools om dagelijks het échte gesprek met elkaar aan te gaan

N

Een stevige basis voor betekenisvolle werkrelaties

N

Betere teamprestaties